Διαδικασίες - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Εντός 10 ημερών απο την υποβολή των δικαιολογητικών ακολουθεί
ανακοίνωση στην Εφημερίδα Εμπορικού Μητρώου. Με την καταγραφή
της εταιρείας στο Μητρώο η εταιρεία πρέπει να λάβει απο την αρμόδια
εφορία αριθμό και στοιχεία φορολογικού μητρώου και απο το αρμόδιο
τοπικό παράρτημα του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το
σχετικό αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων.
Όταν γίνεται η καταγραφή της εταιρείας στο Μητρώο πρέπει να γίνει
παράλληλα και η πιστοποίηση και καταγραφή των βιβλίων της
εταιρείας απο συμβολαιογράφο και η δήλωσή τους στην εφορία.
Για την σύσταση μιας εταιρείας, αν δεν έχει καταβληθεί 100% του
κεφαλαίου πριν τη σύσταση, θα πρέπει 25% αυτού να καταβληθεί
εντός τριών μηνών απο τη σύσταση και το σύνολο εντός τριών ετών.
Αν το κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας στην
διαδικασία καταγραφής στο Εμπορικό Μητρώο κατατίθεται σχετικό
αποδεικτικό τραπέζης για την καταβολή του κεφαλαίου.
Κατά την καταγραφή το Εμπορικό Μητρώο ενημερώνει και το
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου όπου υποβάλλεται η επωνυμία
και το καταστατικό της εταιρείας. Αν πρόκειται για ξένη επένδυση
πρέπει να ενημερωθεί και η Γενική Δ/νση Ξένων Επενδύσεων για
λόγους συγκέντρωσης πληροφοριών για τις ΑΞΕ.
2 Η έρευνα υποθέτει αριθμό υπαλλήλων εταιρείας απο 10-50, 100% εγχώρια κεφάλαια, επικύρωση
υπογραφής για έναν διευθυντή, για κάθε επιπλέον διευθυντικό στέλεχος η επιβάρυνση είναι 130τλ.
Την σύσταση εταιρειών σε συγκεκριμένους τομείς διέπει ειδική
νομοθεσία και για την ίδρυσή τους απαιτείται άδεια απο Υπουργείο
Βιομηχανίας και Εμπορίου (ανεξαρτήτως αν η επένδυση είναι απο το
εξωτερικό) ενώ πρέπει να έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρείας.
Τέτοιες είναι: τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές
εταιρείες, εταιρείες χρηματοπιστωτικού leasing, εταιρείες factoring,
εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες που λειτουργούν ανταλλακτήρια
συναλλάγματος, εταιρείες που υπόκεινται στις διατάξεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς κλπ.
Οι μετοχικές εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο
χρηματιστήριο ή έχουν άνω των 250 μετόχους πρέπει να έχουν
εγγραφεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διέπονται απο τους
σχετικούς κανονισμούς.
Οι εταιρείες που θα λειτουργήσουν παραγωγική μονάδα ή εστιατόριο,
καφέ κλπ πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβουν άδεια, μεταξύ άλλων,και
απο τον Δήμο που θα λειτουργήσουν.

Similar Articles

Related Posts

YUNANİSTAN YAT LİMANLARI

Yunanistan anakarası, ülke topraklarının dörtte üçünü oluşturuyor. Yunanistan kıyıları‚ yıl boyu her türde yelkenli yatlar‚ katamaranlar‚ motor yatlar ve guletlerle dolup taşıyor. Ülkenin doğu kıyısı

YUNAN ADALARI  ve ADA TAKIMLARI

Yunanistan adaları Ege, Girit Denizi ve İyonya Denizlerinde Yunanistan’a ait yaklaşık 6000 ada vardır, bunlardan 227  tanesinde insan yaşadığı söylenmektedir. Yunan Adaları ülkemizde gemi yolculuğu

YUNANİSTAN’DA ACİL TELEFON NUMARALARI

Yunanistan’da acil durumlarda polisi arayabilir ve bunun yerine cep telefonunuzdan mesaj da (SMS) gönderebiliyorsunuz.  Belirtmekte fayda var, bunu fırsat bilip sakın ola şaka yapmaya kalkışmayın.

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation