Διαδικασίες - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Εντός 10 ημερών απο την υποβολή των δικαιολογητικών ακολουθεί
ανακοίνωση στην Εφημερίδα Εμπορικού Μητρώου. Με την καταγραφή
της εταιρείας στο Μητρώο η εταιρεία πρέπει να λάβει απο την αρμόδια
εφορία αριθμό και στοιχεία φορολογικού μητρώου και απο το αρμόδιο
τοπικό παράρτημα του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το
σχετικό αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων.
Όταν γίνεται η καταγραφή της εταιρείας στο Μητρώο πρέπει να γίνει
παράλληλα και η πιστοποίηση και καταγραφή των βιβλίων της
εταιρείας απο συμβολαιογράφο και η δήλωσή τους στην εφορία.
Για την σύσταση μιας εταιρείας, αν δεν έχει καταβληθεί 100% του
κεφαλαίου πριν τη σύσταση, θα πρέπει 25% αυτού να καταβληθεί
εντός τριών μηνών απο τη σύσταση και το σύνολο εντός τριών ετών.
Αν το κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας στην
διαδικασία καταγραφής στο Εμπορικό Μητρώο κατατίθεται σχετικό
αποδεικτικό τραπέζης για την καταβολή του κεφαλαίου.
Κατά την καταγραφή το Εμπορικό Μητρώο ενημερώνει και το
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου όπου υποβάλλεται η επωνυμία
και το καταστατικό της εταιρείας. Αν πρόκειται για ξένη επένδυση
πρέπει να ενημερωθεί και η Γενική Δ/νση Ξένων Επενδύσεων για
λόγους συγκέντρωσης πληροφοριών για τις ΑΞΕ.
2 Η έρευνα υποθέτει αριθμό υπαλλήλων εταιρείας απο 10-50, 100% εγχώρια κεφάλαια, επικύρωση
υπογραφής για έναν διευθυντή, για κάθε επιπλέον διευθυντικό στέλεχος η επιβάρυνση είναι 130τλ.
Την σύσταση εταιρειών σε συγκεκριμένους τομείς διέπει ειδική
νομοθεσία και για την ίδρυσή τους απαιτείται άδεια απο Υπουργείο
Βιομηχανίας και Εμπορίου (ανεξαρτήτως αν η επένδυση είναι απο το
εξωτερικό) ενώ πρέπει να έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρείας.
Τέτοιες είναι: τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές
εταιρείες, εταιρείες χρηματοπιστωτικού leasing, εταιρείες factoring,
εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες που λειτουργούν ανταλλακτήρια
συναλλάγματος, εταιρείες που υπόκεινται στις διατάξεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς κλπ.
Οι μετοχικές εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο
χρηματιστήριο ή έχουν άνω των 250 μετόχους πρέπει να έχουν
εγγραφεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διέπονται απο τους
σχετικούς κανονισμούς.
Οι εταιρείες που θα λειτουργήσουν παραγωγική μονάδα ή εστιατόριο,
καφέ κλπ πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβουν άδεια, μεταξύ άλλων,και
απο τον Δήμο που θα λειτουργήσουν.

Similar Articles

Related Posts

YUNANİSTAN’DA BANKA HESABI NASIL AÇILIR?

Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta. Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan’dan sesleniyorum. Işimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Nasıl başlıyoruz? Ne yapmak lazım? Nereden başlayacağız?

Banka Hesabı Açmak İçin Gerekli Belgeler

   BANKA HESABI ICIN GEREKLI BELGELER 1. Pasaport Pasaportunuzun birinci sayfası ve Yunanistan’a geldiğiniz zaman pasaport memurunun giriş damgası sayfası gerekmektedir. 2. Vergi Levhasi ve

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation