Γενικές Πληροφορίες - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Σύσταση εταιρείας στην Τουρκία-Βασικές Πληροφορίες:

Ο βασικός νόμος που αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην

Τουρκία είναι ο νόμος 4875 του 2003. Ο νόμος ορίζει ως ξένους

επενδυτές τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι ξένης χώρας, τους

Τούρκους υπηκόους που κατοικούν στο εξωτερικό, καθώς επίσης τα

ξένα νομικά πρόσωπα. Ως άμεση ξένη επένδυση ορίζεται η ίδρυση

μιας νέας επιχείρησης ή ενός υποκαταστήματος, η αγορά απ’ ευθείας

μετοχών μιας επιχείρησης, ή η απόκτηση τουλάχιστον 10% των

μετοχών μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή ίσου ποσοστού (10%)

δικαιωμάτων ψήφου μέσω του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με το νόμο

προβλέπεται ίση μεταχείριση μεταξύ ξένων και εγχώριων

επενδυτών. Οι εταιρείες έχουν δικαίωμα μεταφοράς καθαρών

κερδών, μερισμάτων κλπ εκτός της χώρας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί

στο ποσοστό ιδιοκτησίας ξένων υπηκόων σε εταιρείες (με εξαίρεση

ορισμένους τομείς που ορίζονται απο τον νόμο όπως πχ

τηλεπικοινωνίες, διαχείριση λιμανιών κ.α.).

Oι ξένοι επενδυτές μπορούν να δημιουργήσουν εταιρείες στην

Τουρκία με όλες τις μορφές που προβλέπονται απο τον Εμπορικό

Κώδικα της χώρας1. Οι πιο συνήθεις μορφές εταιρειών που επιλέγουν

οι ξένοι επενδυτές για να δραστηριοποιηθούν στην Τουρκία είναι οι:

Limited liability company (Ltd. Sti.) – (αντιστοιχεί στην ΕΠΕ)

Joint-stock company (A.S.) – (αντιστοιχεί στην ΑΕ)

Branch office – Υποκατάστημα

Liaison office – Γραφείο Αντιπροσωπείας

Liaison office – Γραφείο Αντιπροσωπείας

Τα γραφεία αντιπροσωπείας δεν μπορούν να πραγματοποιούν

εμπορικές συναλλαγές και η κύρια λειτουργία τους είναι η έρευνα

αγοράς και η αναζήτηση επιχειρηματικών & επενδυτικών ευκαιριών.

Για την έναρξη γραφείου αντιπροσωπείας χορηγείται άδεια απο το

Foreign Investment Directorate του Undersecretariat of Treasury. H

άδεια δίδεται για 3 έτη και μπορεί να ανανεωθεί.

Branch OfficeYποκατάστημα

Για την σύσταστη υποκαταστήματος χορηγείται άδεια απο την αρμόδια

δ/νση του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Δεν αποτελεί

ανεξάρτητη οντότητα και για τις υποχρεώσεις του branch office φέρει

ευθύνη η μητρική εταιρεία. Τα υποκαταστήματα φορολογούνται μόνο

για τα εισοδήματα τους στην Τουρκία.

Joint Stock Company-Corporations- Anonim Sirketi (AS)

To κεφάλαιο της εταιρείας διαχωρίζεται σε μερίσματα και η ευθύνη

κάθε εταίρου περιορίζεται στη συμμετοχή του. Για την ίδρυση Joint

Stock Company απαιτούνται τουλάχιστον 5 εταίροι και αρχικό

κεφάλαιο 50.000 λίρες.

Limited Liability Company- Limited Sirketi- EΠΕ

Για την δημιουργία ΕΠΕ απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2

εταίρων και ως 50. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσοστό

συμμετοχής τους στο αρχικό κεφάλαιο. Το απαιτούμενο αρχικό

κεφάλαιο είναι 5.000 λίρες

1 Σημειώνουμε οτι τον Ιανουάριο 2011 ψηφίστηκε νέος Εμπορικός Κώδικας που θα τεθεί σε ισχύ απο

τον Ιούλιο 2012.

Similar Articles

Related Posts

YUNANİSTAN YAT LİMANLARI

Yunanistan anakarası, ülke topraklarının dörtte üçünü oluşturuyor. Yunanistan kıyıları‚ yıl boyu her türde yelkenli yatlar‚ katamaranlar‚ motor yatlar ve guletlerle dolup taşıyor. Ülkenin doğu kıyısı

YUNAN ADALARI  ve ADA TAKIMLARI

Yunanistan adaları Ege, Girit Denizi ve İyonya Denizlerinde Yunanistan’a ait yaklaşık 6000 ada vardır, bunlardan 227  tanesinde insan yaşadığı söylenmektedir. Yunan Adaları ülkemizde gemi yolculuğu

YUNANİSTAN’DA ACİL TELEFON NUMARALARI

Yunanistan’da acil durumlarda polisi arayabilir ve bunun yerine cep telefonunuzdan mesaj da (SMS) gönderebiliyorsunuz.  Belirtmekte fayda var, bunu fırsat bilip sakın ola şaka yapmaya kalkışmayın.

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation