Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz emlak fiyatlarının son beş senede yaklaşık %40  düşmesine sebep olmuştur.

Bize intikal eden Türk yatırımcıları ile yaptığımız ilk görüşmede en sık duyduğumuz kelimelerden bir tanesi fırsat kelimesidir.

Kişisel tecrübeme dayalı olarak Yunanistan emlak piyasasında gerçekten fırsat sayılabilecek durumlar mevcuttur. Ancak fırsat sayılabilecek mülkün ne kadar fırsat olduğu ve bu fırsatı değerlendirebilmek için o fırsatın bulunduğu ortamın iyi bilinmesi gerekmektedir bu yüzden mevcut duruma bakmakta fayda var .

Biraz açmak gerekirse ;

Gazetelerden ve medyadan duyduğunuz okuduğunuz herşeye körü körüne inanmayın .

Yunanistan ekonomik olarak zor durumda olabilir ancak bu devlet sektörünün bazı mekanizmalarının kötü çalışmasına veya hiç çalışamamasına neden olmuştur. Halk tabii olarak bu krizden olumsuz yönde etkilenmiştir, ancak durum realitede biraz farklıdır.

Araba fiyatına daire vardır ama her ülkede araba fiyatına daire vardır bu sadece Yunanistan’da olan bir şey değildir önemli olan genel fiyat düzeyinin ne derecede araba fiyatına yakın olduğudur.

Yunanistan adaları ekonomik kriz dolayısıyla satmaktadır ama gerçekleşen işlem sayısı bir elin parmağını geçmemektedir.

Yunanistan emlak satın alınması karşılığında oturum izni vermektedir ama evi al vatandaşlığı kap tarzında bir gerçeklik bulunmamaktadır.

Burada açıkça ve net bir şekilde Türkiye’deki bazı gazetelerin haber sorumluları hem Yunanistan piyasasını doğru şekilde aktarmamakta hemde  Türkiye’den gelen yatırımcıların yanlış şekilde bilgilendirilmesine yol açarak yanlış algılarla gelen yatırımcıların hayal kırıklığı yaşayarak geri dönmelerine sebep olmaktadır. Bu bir yatırımcı için hem zaman hem para kaybıdır.

Rakamlar gayet açıktır Yunanistan kriz döneminde bile kişi başına düşen milli gelir rakamı  gerçekleri görebilmeniz için iyi bir başlangıç noktasıdır.

 Yunanistan ve Türkiye halk olarak bölge coğrafyası düşünüldüğünde gerçekten çok benzerlikleri olan iki halk olmasına rağmen bazı önemli konularda, demografik ve sosyal anlamda farklılıkları olan iki halktır. Dolayısıyla Yunanistan’da yaşanan kriz nitelik ve nicelik olarak bizim Türkiye’de yaşadığımız krizlere bağlı olarak farklıdır. Yunanlılar kriz konusunda Türkiye kadar deneyimli olmadığı için yapısal anlamda krize karşı alınan önlemler, reaksyon tarzı ve zamanı açısından farklı yöntemler uygulanmış ve bu yöntemlerin sonuçlarına  maruz kalınmıştır.

Dolayısıyla Yunanistan’da yaşanan kriz ile bizim eski dönemlerde yaşadığımız kriz ve daralma dönemlerinde yaşadıklarımız arasında fark bulunmaktadır.

 Yunanistan halkı  istatistiksel anlamda Avrupa’da en yüksek emlak sahipliği oranını barındıran bir ülkedir. Kriz ve ekonomik olumsuzluklar bütün halk katmanlarını etkilememiş genel olarak yüksek oranda olan orta direk olarak tabir edilen halk katmanı oranını aşındırmıştır.

Yunanistan’da şu andaki en önemli sorunlar işsizlik ve bankaların piyasayı fonlayamamasından dolayı ortaya çıkan likidite sorunudur. Politik istikrar ortamına  güven duymayan sermaye sahipleri de yatırımlarını geciktirmekte, yatırım kararlarını başka bir denge noktasında gerçekleştirmek için beklemektedir.

Yazımın başındaki fırsat deyimine gelirsek.

Fırsatın fırsat olduğunu anlayabilmek için önce genel durum ile ilgili bilgiye sahip olmamız gerekiyor . Doğru bilgi yanlış beklenti ihtimalini önlüyor .

İkinci olarak da fırsatı değerlendirebilmek için hızlı davranmak gerekir.

Üçüncü olarak satış yapan tarafın hızlı davranmasını sağlamak gerekir . 

Nakit gücü pazarlık şansımızı arttırır, hız da fırsatı değerlendirebilmemizi sağlar .Yukarda yazdıklarım zaten herkesin bildiği şeyler ve normal ticaret kurallarıdır. Önemli olan genel durumu temiz ve gerçekçi bir şekilde görebilmek .