Yunanistan’da Üniversiteler ve Yüksek Öğrenim Kurumları - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Yunanistan’daki yüksek öğrenim kurumları, kamu hukuku yasaları altında kurulan, kendi kendilerini idare eden yasal kurumlardır.

Yunanistan Eğitim, Diyanet İşleri, Kültür ve Atletizm Bakanlığı tarafından Anayasa’nın 16. şartına uyumlu olarak finanse edilir ve Yunanistan’da eğitim ile ilgili bütün konular bu kurum tarafından yürütülür.

Yüksek öğrenim; Üniversiteler, Politeknik Okulları, Teknolojik Eğitim Enstitüleri ve askeri ya da dini eğitime ağırlık veren Akademiler olmak üzere kendi içinde ayrılır. Yüksek öğrenime giriş, lise eğitiminin 3. yılında yapılan ulusal seviye tespit sınavının sonucuna göre belirlenir.

Yunanistan, akademinin (eski Yunanca’da akadimia) doğum yeri olarak bilinir.

Yunanistan aslında demokrasinin doğum yeri.

Yunanistan üniversitelerinde / akademilerinde demokratik bilimsel eğitim, öğretim ve tartışma ortamının ayrıcalığını ve bu konu ile ilgili tartışma ve fikir ifade özgürlüğü günümüzde de devamı sağlanmaktadır.

Akademik özerkliği olan Yunan üniversitelerinde , araştırma ve öğretimde akademik özgürlüğün yanı sıra fikirlerin üniversite binalarında özgürce ifade edilmesi ve dolaşımı günümüze kadar korunmuş ve bu konu ile ilgili olarak halkın en düşük katmanlarından, en yüksek zümrelere kadar, halk içinde ifade özgürlüğünün korunması ile alakalı olarak bir konsensüs sağlanmıştır.

Yunanistan’da dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında eğitim kapasitesiyle dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan üniversiteler bulunmaktadır.

Modern batı kültürünün dilsel, felsefi, kültürel, hukuki, sosyal ve ahlaki inançlarının ve sistemlerinin çoğuna borçlu olduğu manevi ruh olarak kabul edilmektedir.

Lisans eğitimi genellikle 4 yıl (Politekniklerde ve bazı teknik/sanat okullarında 5 yıl, tıp okullarında 6 yıl) sürer. Lisansüstü eğitimi 1-2 yıldır, doktora ise 3 yılla 6 yıl arasında değişebilir.

Buna ek olarak, Yunan Açıköğretim’ine 22 yaşını doldurmuş kişiler kura çekimiyle girme şansına sahip olabilirler. Tamamlanması beş veya altı yıl süren tıp, diş hekimliği veya mühendislik programları dışında, programların çoğu için lisans derecelerinin süresi dört yıldır.

Mezun olduktan sonra, bir öğrenciye diploması verilir.

Yunanistan’da yüksek öğrenim eğitim sistemi lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarından oluşmaktadır. Yunanistan üniversiteleri kendi kendini yöneten yasal kurumlardır ve her üniversitenin kendine ait müfredatı bulunmaktadır.

Teknik üniversiteler, güzel sanatlar üniversiteleri ve normal üniversitelerden oluşan Yunanistan üniversiteleri öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamayı ve araştırma ve eğitim yoluyla bilgiyi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yunanistan’da her akademik yıl 16 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır.

Yunanistan’da AB vatandaşı olmayan öğrenciler için devlet üniversitesi eğitim fiyatları yıllık ortalama 1.500 Euro’dur.

Yunanistan’da devlet üniversitelerinde yüksek lisans eğitim ücretleri yıllık ortalama 1.500- 2.000 Euro’dur.

Yunanistan’da bulunan özel üniversitelerin yıllık eğitim ücretleri üniversiteye göre değişmektedir ve yıllık en fazla 10.000 Euro olabilmektedir.

Ayrıca, Yunanistan üniversiteleri QS Yüksek Öğretim sıralamasında 48. sırada yer alıyor. Bu bağlamda yabancı öğrencilerin çoğunun yurtdışında eğitim yapılacak ülke olarak Yunanistan’ı seçmesi sürpriz ve şaşırtıcı değil.

 Yunanistan’da master yapmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir.

Yunanistan’da Master Yapma Şartları :

•             Yunanistan lisans diploması veya eşdeğer lisans diplomasına sahip olmak

•             Lisans eğitimi transkriptini çıkarmak

•             Yunanca veya İngilizce dil yeterlilik belgesine sahip olmak

•             Tavsiye mektubu

•             İngilizce özgeçmişe sahip olmak

•             Akademik mülakatlarda başarı göstermek

Golden Visa Oturum izni alanlarda eğitim hakkı tanınır mi?

Evet, Yunanistan’daki uluslararası eğitim, Golden Visa oturum izni alım aşamasında, yatırımcıların ilgilendikleri önemli bir konudur.

Yunan dilinde olan milli eğitimin yansıra, yabancı yatırımcıların okul çağındaki çocukları, Yunanistan’da ikamet etmeleri halinde, eğitim dili İngilizce veya diğer Avrupa dillerinde olan okullara gidebilirler.

Yunanistan’da, İngiliz ve Amerikan okullarının özellikle popüler olduğu birçok uluslararası okul vardır.

Eğitim düzeyi ve okulun olanakları olağanüstüdür ve çoğu anaokulundan liseye kadar her aşamada eğitim vermektedir.

Yunan uluslararası okullarının mezunlarının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki seçkin üniversitelere kabul edilmeleri çok muhtemeldir.

Yunanistan’ın uluslararası eğitim kaynakları ağırlıklı olarak başkent Atina’da yoğunlaşmıştır ve 13 uluslararası okul çoğunlukla Atina’nın kuzeyinde ve bazıları Güney’e dağılmıştır.

Ekonomik krizden sonra, Yunan halkının yaşam koşulları ve ekonomik düzeyi olumsuz etkilenmiştir.

Yerli aileler uluslararası özel okulların masraflarını karşılayamaz hale gelmiştir.

Dolayısıyla bu okullarda diğer milletten çocuklar yoğunlukta ve genel olarak okul daha az sayıda öğrenci sayısına sahiptir.

Uluslararası okulların çoğu donanımlı tesislere ve bir kampüs hayatına sahiptir.

Öğrenciler hem yerel hem de yabancı ailelere mensuptur.

Bu nedenle, çocuklarınız Yunanistan’daki Uluslararası okullara gittiğinde, sadece yüksek kaliteli eğitim almazlar, aynı zamanda farklı bir ortamda yaşarlar ve daha geniş bir vizyon sahibi olurlar.

Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olduğundan, bir çok uluslararası özel okul, Avrupa’daki diğer okullar ile bağlantılıdır ve ortak eğitim kaynaklarına erişimi vardır.

Bu nedenle, Yunan uluslararası okul mezunlarının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki seçkin üniversitelere kabul edilme olasılığı daha yüksektir.

Yunanistan’da okumak için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.

•             Geçerli bir lise diplomasına sahip olmak

•             Yunanca veya İngilizce dil yeterliliğini ispatlamak

•             Yeterli mali imkana sahip olmak

•             İlgili okul için başvuru formu doldurmak

•             Öğrenci vizesi için başvuruda bulunmak

Türk vatandaşı Yunanistan’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Yunanistan’da alabileceği eğitim türleri şöyledir:

•             Yunanistan’da pilotaj eğitimi

•             Yunanistan’da İngilizce dil eğitimi

•             Yunanistan’da mimarlık eğitimi

•             Yunanistan’da hukuk eğitimi

•             Yunanistan’da tıp eğitimi

Yunanistan’da İngilizce dil eğitimi üniversiteler ve dil okulları aracılığı ile alınabilmektedir.

Yunanistan’da dil okulları fiyatları öğrencilerin yaşına, dilin seviyesine ve okulun konumuna göre değişmektedir.

Yunanistan’da hukuk eğitimi alınabilmektedir.

Yunanistan’da hukuk eğitimi veren devlet üniversiteleri Trakya Demokritos Üniversitesi, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’dir.

Yunanistan’da hukuk eğitimi almak için yeterli yabancı dil seviyesine sahip olmak gerekmektedir

Yunanistan’da tıp eğitimi alınabilmektedir.

Yunanistan’da tıp eğitimi almak için gerekli olan şartlar dil yeterliliği ve geçmiş eğitim bilgileridir.

Yunanistan’da tıp eğitimi alınabilecek üniversitelerden bazıları Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Girit Üniversitesi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’dir.

Yunanistan’da Eğitim Ücretleri

Yunanistan’da eğitim ücretleri devlet üniversitelerinde 1500 Euro’dur. Özel üniversite eğitim ücretleri Yunanistan’da yıllık ortalama 5000- 6000 Euro’dur. Yunanistan’da tıp ve hukuk eğitimi devlet üniversitelerinde 1500 Euro, özel üniversitelerde ortalama 5590 Euro’dur.

Yunanistan’daki En İyi Üniversiteler

Yunanistan’da eğitim kalitesi Avrupa standartlarındadır. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında Yunanistan’ın 9 üniversitesi bulunmaktadır. Yunanistan üniversiteleri İngilizce eğitim imkanı sunmaktadır. Uluslararası bilinirliğe sahip Yunanistan’daki en iyi okullar sunlardir.

•             Girit Üniversitesi

•             Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi

•             Selanik Aristoteles Üniversitesi

•             Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi

•             Atina Ulusal Teknik Üniversitesi

•             Yanya Üniversitesi

•             Teselya Üniversitesi

•             Ege Üniversitesi

•             Patras Üniversitesi

•             Atina Tarım Üniversitesi

Girit Üniversitesi, Halk Sağlığı alanında dünya çapında 51-75 konumunda yer alırken, Teselya Üniversitesi Veteriner Hekimliği’nde 101-150 ve Otel ve Turizm İşletmeciliği’nde 101-150 konumunda yer almaktadır.

Selanik Aristoteles Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği (76-100), Ulaşım Bilimi ve Teknolojisi ve Gıda Bilimi ve Teknolojisi (101-150), Veteriner Bilimleri (101-150), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (151 -200), Atmosfer Bilimleri (151-200) ve İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği (201-300) alanında öne çıkmaktadır.

Atina Ziraat Üniversitesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisinde 101-150 pozisyonunda yer almaktadır.

Bunların yanı sıra Yunanistan üniversitelerinden alacağınız diplomanız bir Avrupa Birliği üyesi ülkede aldığınız diploma olduğundan bütün Avrupa ülkelerince prosedürsüz bir şekilde denkliği ve tanınırlığı olacaktır.

Yunanistan’da ülke çapında toplam 25 Yüksek Öğretim Kurumu Üniversiteleri (AEI)  ve 15  Teknolojik Eğitim Üniversiteleri (TEI)  olmak üzere toplam 40 üniversite bulunmaktadır. Yunanistan’ın en büyük üniversitesi 1925’te yapılan Selanik Aristoteles Üniversitesi’dir.

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation