Yunanistan Tapu Alım Satım Masrafları 2023 - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Yunanistan’dan Gayrimenkul alırsam ne masraflarım olacak ?

Yunanistan'dan ev alırsam masraflarım ne olacak ?

Yunanistan Ev Alma Masraf Ve Hizmet Bedelleri

Yunanistan’da Tapu bizim bildiğimiz şekliyle yoktur ancak, mülk sahipliğini gösteren ve tapu yerine geçen satış sözleşmesi vardır .

Yunanistan’da Mülk Satış Sözleşmesi 

 • Yunanistan’da Tapu Mevhumu Var Mı?

Hayır, Yunanistan’da tapu yoktur. Mülk sahipliğini gösteren ve bizim alışkın olduğumuz şekilde söylendiği şekilde tapu yerine geçen satış sözleşmesi vardır . 

 • Mülk Satış Sözleşmesi Nedir ? 

Yunanistan Mülk Satış Sözleşmesi Nedir?

Tapu belgesi şatış gerçekleştiği anda  Noter huzurunda hazırlanan ve her iki tarafın imzaladığı bir satış sözleşmesidir.

 • Mülk Satış Sözleşmesi Nerede Yapılır ?

Noter huzurunda yapılan işlem alıcı ile satıcı arasında para alışverişi karşılığında yapılan işlemdir.

Mülkün sahipliği bu sözleşmenin sonucunda alıcıya geçer.

 • Mülk Satış Sözleşmesini Kim Hazırlar ?

Yunanistan’daki satış işlemleri noter huzurunda yapılır. Mülk satış sözleşmesi noter tarafından satış öncesi, satıcı satış evraklarını hazırlama aşamasında iken hazırlanır. Hazırlanan satış sözleşmesi, satıcının notere verdiği evraklar ışığında hazırlanır. 

Yunanistan Atina Satılık Daire Videoları
Yunanistan Atina Satılık
 • Mülk Satış Sözleşmesi Hazırlandıktan Sonra Ne Olur ?

Noter satıcının kendisine pazarlık bittikten sonra, ve el sıkışma işlemi bittikten sonra, satış sözleşmesini hazırlar ve her iki tarafın avukatına genel kontrol ve onay için gönderir. Her iki tarafın avukatı, satış sözleşmesini inceler. 

İtiraz oluşturan konular yeniden gözden geçirilir ve her iki tarafın kontrolü sonucunda, nihai metin oluşturulur. 

 • Mülk Satış Sözleşmesi Üzerinde Her İki Taraf Mutabakata Vardıktan Sonra Ne Olur ?

Pratik anlamda satışı gerçekleşecek mülk ile ilgili satış evrakları, satıcı tarafından tamamlandığı zaman mülk satış sözleşmesinin hazırlanması aşaması da sona erer. Mülk satış sözleşmesi içerdiği tüm bilgileri satıcıdan gelen evraklar ışığında hazırlandığı için evraklar hazırlanıp, notere intikal ettikten sonra mülk satış sözleşmesi de tamamlanabilir. Mülk satış sözleşmesi metni hazırlanıp her iki tarafın onayına sunulduktan sonra, var ise satıcının avukatı ve alıcının avukatı tarafından onaylandıktan sonra, satışın gerçekleşeceği gün ve saat konusunda fikir birliği sağlanır. Artık satışın gerçekleşeceği gün belirlenir. 

 • Mülk Satış Sözleşmesi Nasıl Bir İşlemdir.

Mülk satış sözleşmesi, noterin ofisinde gerçekleşir. Her iki taraf bu işlemde bulunmalıdır. 

 • Taraflar, Avukat ve Vekaletname 

Taraflar vekil tayin etme süretiyle satışta bulunmayabilir ancak işlemin geçerli sayılabilmesi için vekil tayin edilen kişi veya avukat işlemin gerçekleştiği zaman bizzat orda olmalıdır. 

 • İşlemi Gerçekleştirecek Noter Nasıl Belirlenir ?

Noter her zaman alıcı tarafından belirlenir. Kanunen noter her türlü alım satım işleminde öncelikli olarak devleti, kanun koyucuyu temsil eder. Ancak pratik anlamda noter alıcıya daha yakındır. 

Noter seçimi her zaman alıcı tarafından yapılır ve yapılan işlemin hizmet bedelini Noter alıcıdan tahsil eder. 

 • Noterler Hangi Merci Tarafından Denetlenir. 

Yunanistan’da noterler çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Noter denetimi savcılar tarafından yapılır . Yunanistan’da savcı denetimine maruz kalan tek iş koludur. 

Noter bu satış sözleşmesini Tapu’ya bildirmek kaydı ile işlem sona erer .

Alacağınız mülk ile ilgili tüm resmi görebilmeniz için satın alma esnasında oluşabilecek maliyetleri de bilmeniz gerekir .

Emlak alımı yoluyla oturum alma işlemi ile ilgili sürecini şöyle değerlendiriyoruz.

ALINACAK MULK MALİYETİ ( EV , ARSA , DAIRE , MUSTAKİL EV , BİNA , TİCARİ BİNA )  ALIŞ DEĞERİ .

– Değişik örnek değerler altta belirtilen tabloda gösterilmektedir

Örnek olarak 250.000 Euro mülk için listenin yanına her işlem için temsili değerler belirtilmektedir.

Mülk değeri   €     50,000 €    100,000 €     150,000 €     250,000
     
Noter       %1.2 €         600 €         1,200 €         1,800 €         3,000
Tapu         % 0.07 €         350 €            700 €         1,050 €         1,750
Kadastro  sabit €           35 €              35 €              35 €              35
Avukat   % 1.2 €         600 €         1,200 €         1,800 €         3,000
Mühendis kontrol ücreti sabit €         150 €            150 €            150 €            150
Emlakçı komisyonu %2 €      1,000 €         2,000 €         3,000 €         5,000
Vergi numarası çıkartılması €           50 €              50 €              50 €              50
Banka hesabı çıkartılması €           50 €              50 €              50 €              50
Senelik muhasebe giderleri €           80 €              80 €              80 €              80
Alım satım vergisi  %3 €      1,500 €         3,000 €         4,500 €         7,500
Belediye harcı (alım satım vergisi %3 ) €           45 €              90 €           135 €           225
     
 Toplam Mülk Alım Masrafları  €     4,460 €        8,555 €     12,650 €     20,840
 
        ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  
 
 
        MÜLK ALIMI İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE MASRAFLARI
 
 • Avukatlık mülk alımı ile ilgili masraflar

Avukatın gerçekleştirdiği işlemler :

Alınacak Mülkün üzerinde mali ve hukuki yük olup olmadığının kontrolü edilmesi

Avukatlar ilgili kontrolleri gerçekleştirmek için hem alınacak mülkün mühendislik anlamında kontrolünü gerçekleştiren mühendis ile hem de emlak komisyoncusu ile iyi niyet ve dürüstlük ilkesi altında çalışmalıdır.

Alım satım vergisinin hesaplanması , vergi dairesinde ödenmesi , bankadan çeklerin tanzim edilmesi

Noterde yapılan alım satım işlemi sonunda Tapu ve Kadastro işleminde bulunma, alım satım işleminin bitirilmesi

Noterde yapılan alım satım işleminden sonra Tapu ve Kadastro bölümüne alım satım işleminin bildirilmesidir .

Yunanistan’da avukatların ücretlendirme işlemleri ve aldıkları hizmet bedeli kendi belirledikleri fiyat tarifesi üzerinden belirlenmektedir.

Genel olarak avukatların bu hizmetlerle ilgili aldıkları bedel ticari değer veya raiç bedel üzerinden hangisi daha fazla ise %1.2 dir  ve

bu rakamın içinde katma değer vergisi dahil edilmiştir.

Şirket olarak müşterileri ve müşterimiz olmayan kişilere tavsiyemiz avukatlarla yaptıkları alım satım anlaşmalarında kanunun gerektirdiği

şekilde resmi  ödeme yapmaları ve yapacakları ödemeleri resmi makbuz karşılığında gerçekleştirmeleridir .

Detaylı liste için tıklayınız …

Noter Hizmet Bedeli – Noter Yunanistan’da alıcı tarafından seçilir ve teamül işlemin alıcının noterinde gerçekleşmesidir.  
Vergi Dairesi – Alım satın Vergisi 
Tapu Kadastro harç bedeli 
       

Evi satın aldıktan sonra yapılan oturum izni ile ilgili masraflar 

Oturum izni avukatlık gider

Evi satın alan kişi için yapılan işlemler

Evi satın alan kişi yakınları ve aileyi birleştirme işlemleri


Muhasebe Senelik Rutin masraflar

Muhasebe takip ( Türkçe konuşan muhasebeci ) 

* Vergi beyanı ve vergisel yükümlülükler ile ilgili prosedür takibi

* Senelik Araç ve aracın getirdiği yükümlülükler ile ilgili prosedür takibi

* Vergi beyanı ödeme tahakkuk ve ödeme işlemleri

Senelik 80 euro


Emlak alındıktan sonra elektrik  ve su saatlerinin mülkü alan kişinin adına çevrilmesi  işlemi 50 euro

Yunanistan Avukat Hizmeti ve Aldıkları Ücret Bedeli 

 

Avukatların Hak ve Yükümlülüklerini belirleyen Yunanistan Avukatlık Kanunu’nun 42. paragraf 1.bölümünde

Atina ve Pire baroları avukatları 29.347 Euro’yu aşan işlemlerde avukat temsil zorunluluğu  getirmekte

Atina ve Pire dışındaki barolarda  avukat temsil  zorunluluğu 11.739 euro sonrasında başlamaktadır.

Emlak alım satım işlemlerinde avukatların alım satım sözleşmesini hazırlaması esnasında müşterilerden alınacak minimum hizmet bedelleri  :

* Emlak Alım sözleşmesi değeri      29.347 Euro’dan  44.020 € ya kadar  1% + 24% kdv
*Emlak Alım sözleşmesi değeri       44.020 € den  1.407.351 € ya kadar  rayiç veya ticari değer hangisi daha büyükse 0,5% + 24 % kdv
*Emlak Alım sözleşmesi değeri   1.407.351 € dan   2.934.702 € ya kadar 0,4% + 24% kdv.

Emlak ile ilgili hukuki kontroller yukardaki hizmet bedelleri dışındadır.

Not : Yukarıdaki meblağ ve rakamlar zorunlu olmayıp barolar tarafından tespit edilen minimum rakamlardır ve yüzdeler alım satım değerinde rayiç veya ticari değer hangisi daha büyükse onun üzerinden hesaplanmaktadır.

Yunanistan tapu alım satımında NOTER MASRAFLARI – ALIM SATIM MASRAFI  

Satın alım vergisi ödendikten sonra noter masrafları satın alma işleminin en önemli ayağını oluşturur.

Noterlik  Yunanistan’da 0 ile 120.000 Euro  arası işlemler için işlem değeri (rayiç bedel – ticari bedel arasında hangisi yüksek olursa )  üzerinden minimum %1 dır .

aşağıda listede emlak alım satım değerleri için sunulmuş tablodan her emlak değeri için belirlenmiş oranı bulabilirsiniz . .

Tapu ve kadastro dairesi de satın alma esnasında harç almaktadır . Bu harç ile ilgili hesaplama ve masraf bilgisini sitemizde bulabilirsiniz .

Not : Noterlik masrafları yapılan alım satış sözleşmesinin sayfa adedine göre 50 ile 100 Euro daha fazla olabilmektedir.

120.000 Euro’dan fazla olan işlemler için  1%.
120.000 Euro  380.000 Euro’ya kadar olan işlemler için  0,7%.
380.000 Euro 2.000.000 Euro’ya kadar olan işlemler için  0,65%.
2.000.000 Euro 5.000.000 Euro’ya kadar olan işlemler için  0,55%.
5.000.000 Euro 8.000.000 Euro’ya kadar olan işlemler için  0,50%.
8.000.000 Euro10.000.000 Euro’ya kadar olan işlemler için  0,40%.
10.000.000 Euro12.000.000 Euro’ya kadar olan işlemler için  0,30%.
12.000.000 Euro20.000.000 Euro’ya kadar olan işlemler için 0,25%.
20.000.000 Euro’dan fazla olan işlemler için  0,10%.

Konu ile ilgili sorularınız olması durumunda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 

 

Kosta Arslanoğlu 
00306987098983 whatsapp / viber

Emlak Komisyonu Hizmet Bedeli

Similar Articles

Related Posts

Devir Vergisi

Bu metni Türkçe’ye çeviriyorum: Ayrıca, hükümetin 2024 yılı sonuna kadar gayrimenkul üzerindeki %24’lük KDV’nin (katma değer vergisi) uygulanmasını askıya aldığını belirtmek önemlidir. Bu hamle, mülk

Kira Geliri Vergisi

Örneğin: yıllık 20.000 € kira geliri olan bir vergi mükellefinin 4.250 € kira vergisi ödemesi gerekecektir. Onarım ve bakım giderlerinden dolayı toplam kira geliri vergisinde

ENFIA

Bu metni Türkçe’ye çevirebilirim. İşte çevirisi: Bir mülkün mülkiyeti veya intifa hakkı devredildiğinde, yeni mal sahibi veya intifa hakkı sahibi, önceki mal sahibiyle birlikte borçlu

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation