Yunanistan Şirket Kuruluşu Güncel 03/2021 - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
yunanistan şirket kuruluşu

YUNANISTAN’DA SIRKET KURMAK

Yunanistan’da Şirket kurmak ve faaliyete geçirmek koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Buna göre, Türk yatırımcılar, Yunan Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir.

Şirket kuruluşu sürecinde Yunan Ticaret Kanununa uyumlu yasalara göre bağlı kalmanız gereken maddeleri ve kuruluş esnasında hangi belgeler gerektiğini aşağıda bulabilirsiniz.

Şirket kurma aşaması tamamen dikkat isteyen bir konudur. Bu nedenle aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz takip etmenizi ve her bir maddeyi dikkate almanızı önemle tavsiye ediyorum.

Yunan Ticaret Kanunu kapsamındaki Sermaye Şirketleri türleri :

 1. Anonim Şirketleri (A.S.)

 2. Limited Şirketleri (Ltd.)

 3. Özel Sermaye Şirketleri (I.K.E.)

 4. Son senelerde yeni şirket kuranların çok tercih ettiği IKE şirket türü Bu şirket türü ile ilgili avantajlar hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz .

A)ANONΙM ŞİRKET – A.Ş. (Yunanca : Anonimi Eteria – A.E )

(2190/1920 sayılı Kanun)

– 1 kurucuyla oluşabilir (3604/2007 sayılı kanun) (birden fazla kurucu olduğu takdirde, kuruluştan sonra herhangi bir sınırlama olmaksızın ortak sayısı arttırılabilir ya da 1’e düşürülebilir.)

– 24.000-Euro (minimum) kuruluş sermayesi ile kurulabilmektedir (4111/2013 sayılı Kanuna dayanarak)

-Şirket kurucu ortaklarının tamamen gerçek ya da tamamen tüzel kişi (yani Türk Hukuku uyarınca kurulmuş bir şirket) olması mümkündür.

Anonim Şirket Kurulusu:

 • Anonim Şirketlerin kurulusu, hissedarlar arasında Ana sözleşmenin hazırlanması ile başlar.

 • Ana sözleşmede şirket unvanının, sermayesinin, hisse türünün – hisse nominal değerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, Denetçilerin, mali yılın ve daha birçok önemli maddenin belirtilmesi zorunludur.

 • Hazırlanmış olan Ana sözleşmenin imzalanması ve noter tasdiki akabinde Ticaret Sicil Müdürlüğüne (yani yunanca G.E.MI) müracaat ile kuruluş prosedürü başlatılır.

 • Gerek kuruluş kararı gerekse ana sözleşmenin özetini içeren metin Resmi Gazetenin şirketlere ilişkin kısmında ilan edilir.

 • Faaliyete başlayabilmek için, şirket Vergi numarası alınması ve Ticaret Odasına kayıt gerekir.

B)LIMITED ŞIRKET (Yunanca – Eteria Periorismenis Eythinis – E.P.E)

(3190/1955 sayili Kanun)

Şirket kurucu ortaklarının tamamen gerçek ya da tamamen tüzel kişi (yani Türk Hukuku uyarınca kurulmuş bir şirket) olması mümkündür.

Minimum Sermaye miktar kısıtlaması yoktur (4156/2013 sayılı Kanuna dayanarak)

Kuruluş Bilgileri :

 • Limited Şirketlerin kurulusu, ortaklar arasında Ana sözleşmenin (Kuruluş sözleşmesinin) hazırlanması ile başlar.

 • Ana sözleşmede şirket unvanının, sermayesinin, Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin  ve daha bir çok önemli maddenin belirtilmesi zorunludur.

 • Şirket ortaklarının vergi numaraları alınması gerekmektedir.

 • Şirketin kurulacağı merkez adresi belirlenmelidir.

 • Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi gerekmektedir.

 • Hazırlanmış olan Ana sözleşmenin imzalanması ve noter tasdiki akabinde Ticaret Sicil Müdürlüğü yani yunanca G.E.MI denilen idari kuruma müracaat ile kuruluş prosedürü başlatılır.

 • G.E.Mi tarafından kuruluşa izin kararı verilir ve şirket kayıt numarası alınır.

 • Gerek kuruluş kararı gerekse ana sözleşmenin özetini içeren metin Resmi Gazetenin şirketlere ilişkin kısmında ilan edilir.

 • Faaliyete başlayabilmek için, şirketin vergi numarası alınması ve Ticaret Odasına kaydı gerekmektedir.

C) IKE (Ozel Sermaye Sirketi) –  (Yunanca – Idiotiki Kefaleouxiki Eteria)

Private Company (P.C.)

(4072/2012 sayılı Kanuna dayanarak)

Gerekli Belgeler

Gerçek kişi kurucular için:

 1. Ortakların avukat tasdikli pasaport fotokopisi

 2. Ortakların tüm bilgileri (isim, soy isim, anne/baba adi, doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik No, adres)

 3. Gerekli Vekaletnameler (onaylı)

 4. Ortaklar için alınacak vergi numaraları

 5. Ortakların vergi borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişi kurucular için:

 1. Tüzel kişi ortağın Ana sözleşmesi

 2. Şirketin yetkili organının bu konudaki kararı

 3. Şirketi (Yunanistan’da) temsile yetkili kişiye noter tasdikli vekaletname

 4. İflas ya da tasfiye halinde olmadığına dair mahkeme ve sicil kayıtları

 5. Şirketin vergi numarasının alınması ve gerekli kuruluş işlemleri için vekil tayin etmesi

Burada belirtilen dokümanların tamamı (çevirisi), Lahey Konvansiyonu uyarınca apostillenmeli ya da ilgili Yunan konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır.

Kuruluş Bilgileri :

 • IKE Şirketlerin kurulusu, ortaklar arasında Ana sözleşmenin (Kuruluş sözleşmesinin) hazırlanması ile başlar.

 • Şirket merkezinin adresi tespit edilerek – Kira kontratı hazırlanmış olmalıdır.

 • Şirket unvanı, Şirket sözleşmesi tasdik ettirilmeden önce Ticaret Sicili Memurluğundan araştırılır.

 • Hazırlanmış olan Ana sözleşmenin imzalanması Ticaret Sicil Müdürlüğü yani yunanca G.E.MI denilen idari kuruma müracaat ile kuruluş prosedürü baslar ve şirket hukuken, G.E.Mi tarafından kuruluşa izin kararının verilmesi, Şirket Vergi numarası ve bir sicil kayıt numarası alınması ile kurulmuş olur.

 • Gerek kuruluş kararı gerekse ana sözleşmenin özetini içeren metin Ticaret Odası (businessportal.gr) şirketlere ilişkin kısmında ilan edilir.

-IKE ana sözleşmesi için Noter veya Ticaret Sicil Gazetesi yayını gerekmemektedir.

Minimum Sermaye miktar kısıtlaması yoktur.

Limited şirketlerinde olduğu gibi, IKE şirketlerinde de, şirket kurucularının sorumlulukları şirket sermayesi üzerinde kısıtlanır.

Limited Şirketi – IKE Şirketi ile karşılatılırsa :

-Limited şirketlerin kuruluş aşamasında, IKE (Özel Sermaye şirketi) şirketleriyle karşılaştırıldığında, masrafları daha fazladır. (Noter masrafları, Resmi Gazete yayın masrafları v.s ).

-IKE ana sözleşmesi için Noter veya yayın gerekmemektedir.

-Iki şirket türünde de minimum sermaye miktarı yoktur.

-Limited şirketlerinde olduğu gibi, IKE şirketlerinde de, şirket kurucularının sorumlulukları şirket sermayesi üzerinde kısıtlanır.

İlk etapta küçük bir yatırım olarak başlamak için IKE turu idealdir. Devamında, her şey dilediğiniz gibi geliştiği surece şirket turunun (IKE den – A.S. ye yada herhangi bir şirket türüne) değişmesi zaman almaz.

Özet olarak, yukarıdaki bu evraklar hazırlandıktan sonra Ticaret Sicil Memurluğuna (G.E.MI.) başvuru yapılır ve aynı zamanda kuruluş için gerekli olan harçlar yatırılmaktadır. Ticaret Sicil Memurluğu onay verdikten sonra tescil belgesi ve sicil tasdiknamesi alınır. Devamında,  G.E.Mi. şirketin vergi numarasını içeren şirket kuruluş belgesini vergi dairesine gönderir, bu yüzden şirket kuruluş tarihinden 15 gün içerisinde, vergi dairesine başvurulur ve faaliyet izin belgesi teslim alınır. Bu süreçte tabi şirket banka hesap işlemleri tamamlanır ve sermaye miktarının tamamı bir (1) ay içinde şirket banka hesabına yatırılır.

Dikkat edilmesi gereken Önemli Noktalar :

Şirket kuruluş aşamasında Şirket müdürünün Yunan vatandaşı ya da herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ülkenin vatandaşı yahut da Yunanistan’da yerleşik oturma ve çalışma izni olması gerekmektedir.

Daha açık bir ifade ile, Yunanistan’da ikameti olmayan bir Türk vatandaşı şirketin kuruluş aşamasında doğrudan şirket müdürü /yöneticisi olamamaktadır. Dolayısıyla, şirketin kuruluşunda öncelikle Yunan vatandaşı ya da herhangi bir AB’ye üye ülke vatandaşı yahut da Yunanistan’da yerleşik oturma ve çalışma izni olan ve vergi numarası almış bir kişinin Şirket müdürü olarak tayini gerekmektedir.

01.01.2015 itibariyle uygulanmaya başlayan 4251/2014 (eski 3386/2005) sayılı Kanun, çalışma ve ikamet izinleri konusunda önemli düzenlemeler getirmiştir.

4251/2014 kanununun 17. maddesine göre yönetim kurul üyeleri ikamet ve çalışma izni için kurulacak şirketin en az 25 çalışanı olması gerekiyor ya da ayni kanunun 16. maddesine göre 250.000 miktarında bir yatırım zorunluluğu vardır.

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistan’da şirket kurulumu veya şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için irtibata geçebilirsiniz.

Yunanistan Atina 

Soru sormak için aşağıdaki formu doldurun 

  [email protected] 

  0030 698 709 89 83 whastapp-viber-signal

  Similar Articles

  Related Posts

  Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

  Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

  YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

  Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

  Yunanistan: Girit Adası

  Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

  GET IN TOUCH

  Request a Free Consultation