Yunanistan’da Sağlık Sistemi - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Yunan Ulusal Sağlık Sistemi (Εθνικό Σύστημα Υγείας), hastalıkların önlenmesini ve sağlığın teşvik edilmesini, korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kamu/devlet sağlayıcıları ve sözleşmeli özel birincil, hastane ve ayakta bakım sağlayıcıları ağı aracılığıyla sağlık yararları/hizmetleri sağlar. Özel hizmet sağlayıcıların varlığı birinci basamakta, özellikle teşhis teknolojileri, özel doktorların muayenehaneleri ve farmasötiklerde daha belirgindir. Sistem devlet bütçesi, sosyal sigorta primleri ve özel ödemelerle finanse edilmektedir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Yunanistan’da da iki tür sağlık hizmeti vardır: Özel ve Kamu.  

Yunanistan’da sağlık hizmetleri standardı genellikle yüksektir, ancak anakara ile ülkenin daha küçük adalarının çoğu arasında bazı farklılıklar olmasına ve ülkedeki mali krizin olumsuz bir etkisi olduğu için sağlık hizmetlerine daha düşük harcama yapılmasına rağmen sistemli ve kaliteli bir hizmet sunulmaktadır. Yani, ülkenin sağlık standartları, içinden geçtiği mali krize rağmen oldukça güçlü.

Yunanistan, tüm sakinleri için kaliteli sağlık hizmetlerine ücretsiz ve eşit erişim sağlamayı amaçlayan bir Ulusal Sağlık Sistemi (ESY) (Εθνικό Σύστημα Υγείας) işletmektedir.  Ek olarak, bir göçmen, AB vatandaşı veya işsiz olsanız bile bu sağlık sisteminden yararlanma hakkınız vardır. Sistem, genel olarak birincil, ikincil ve üçüncül hizmet sunumu katmanlarına ayrılan kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarının bir karışımından oluşur. Hem vatandaşlar hem de gurbetçiler Yunanistan’daki sağlık sistemine kolayca erişebilir. Yunanistan’da tüm sakinlere ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan EFKA adı verilen birleşik bir sistem var. EFKA bünyesinde ayrıca çeşitli sigorta organizasyonları da yer almaktadır. Yunanistan’daki devlet sağlık sistemi aşağıdaki hizmetleri içerir:

•             tıbbi tedavi

•             teşhis/laboratuvar/klinik testler

•             diş tedavisi

•             fizyoterapi, uğraşı terapisi, konuşma terapisi, psikoterapi

•             ilaç, sarf malzemeleri, diyet takviyeleri, tıbbi cihazlar

•             hastane tedavisi

•             ek sağlık hizmetleri (ortopedi, gözlük, işitme cihazları, protezler vb.)

•             uzun vadeli bakım

•             doğum bakımı ve tüp bebek

•             yurtdışında sağlık

•             aşı programları

•             Çevre sağlığı kontrolü gibi

•             Sağlık indirimi

•             Halk sağlığı gözetimi

Halk Sağlığı Bakımı

Genel olarak, gurbetçi sakinler ve aileleri, Sosyal Sigortalar Enstitüsü’ne (IKA) katkıda bulunmaları halinde ücretsiz veya düşük maliyetli kamu sağlık hizmetlerine erişebilirler. IKA, Yunanistan’ın sosyal güvenliğini denetleyen bir kamu sigorta şirketidir. Gurbetçilerin çalışmaya başlar başlamaz, IKA tarafından yürütülen ulusal sağlık sigortasına başvurmaları gerekecek ve kendilerine AMKA olarak bilinen bir sosyal güvenlik kartı veriliyor.. IKA onaylı pratisyenler tarafından tıbbi bakım genellikle ücretsizdir, ancak hastaların reçeteli ilaçlar için bir ücret ödemesi gerekir. Diğer avantajlar arasında ücretsiz laboratuvar hizmetleri, doğum bakımı, tıbbi cihazlar veya cihazlar ve acil ulaşım yer alır. Diğer Avrupa Birliği vatandaşları da Avrupa Sağlık Kartına sahip olmaları koşuluyla ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu, hamiline sınırlı bir süre için halk sağlığı sigortası hakkı verir. Kendi ülkelerinden emekli maaşını alan ve Yunanistan’a yerleşmek isteyen AB ülkelerinden emekliler de devlet sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri ESY aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu, kırsal sağlık merkezleri ve ameliyatların yanı sıra devlet hastanesi ayakta tedavi bölümlerini içerir. Diğer kamu birinci basamak sağlık hizmetleri, sosyal sigorta fonları, yerel yönetimler ve belediyeler tarafından işletilen sağlık merkezleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Sundukları hizmet türüne göre Yunan hastaneleri genel veya özel olarak sınıflandırılmaktadır. Genel hastaneler, tıbbın çoğu disiplininde çok özel bölümleri içerir. İhtisas hastaneleri, genellikle tek bir uzmanlık için sevk merkezleridir. Devlet sağlık sistemi ya ücretsiz ya da düşük maliyetlidir. Ayrıca, bir uzmandan randevu almak için aile hekiminizden sevk almanıza gerek yoktur. Ancak bu nedenle bazı uzmanlıklar için uzun bekleme listeleri olabilir.

Ayrıca halk sağlığı merkezlerinde personelin çoğu bir dereceye kadar İngilizce konuşmaktadır. Yine de, küçük bir kasabada veya nispeten küçük bir hastanede İngilizce konuşan bir sağlık personeli bulmakta zorlanabileceğinizi unutmayın.

AB Ülkeleri Vatandaşları, Oturum sahipleri ve Göçmenler

AB üye ülkelerinin vatandaşları sağlık hizmetleri için EHIC’lerini (Avrupa Sağlık Sigortası Kartı) kullanabilirler. Ancak bu kart özel bakım masraflarını karşılamamaktadır. Bunun yanı sıra, EHIC kartına sahip kişiler, PEDY (Ulusal Birincil Sağlık Ağı) birimindeki doktora ücretsiz olarak başvurabilirler. Ayrıca bir PEDY kliniğinde bazı diş tedavilerinden de yararlanabilirler.

Yunanistan’da çalışan, sosyal güvenlik numarası olan ve kamu sağlık sigortasına prim ödeyen bir göçmen iseniz, ücretsiz veya sübvansiyonlu sağlık yardımlarından yararlanabilirsiniz. Yunanistan’daki gurbetçiler için bir başka seçenek de uluslararası sağlık sigortasıdır. Bu tür bir sigorta aynı zamanda bekleme sürelerini de azaltır. Yunanistan’da çalışıyorsanız, bir sosyal güvenlik numarası (AMKA) almanız gerekir ve işvereniniz sizin adınıza prim ödemek zorundadır. Ayrıca sizin için bir sağlayıcı ayarlama sorumluluğu da vardır. AB ülke vatandaşları ve oturum almış göçmenler AFM numarası aldıktan sonra oturum kartı &ID ve pasaport ile KEP ten alabiliyorsunuz. Bir işveren tarafından kamu sağlık sigortası istihdam edilir. Eğer iş yeriniz sizi kaydettirmiyorsa, yerel EFKA ofisinizi bilgilendirebilirsiniz. EFKA ofisine sağlamanız gereken belgeler:

  1. Bir S1 formu
  2. Pasaport fotokopisi
  3. vergi numaranız
  4. Pasaport tarzı fotoğraflar (iki)
  5. AMKA (ulusal sosyal güvenlik sigortası) numarası
  6. İkamet belgesi (Yunanistan’da üç aydan fazla ikamet edecek olmanız şartıyla)

Yunanistan’da çalışıyorsanız, sigorta kapsamında olmak için EFKA’ya 50 günlük katkı payı sağlamanız gerekir. Ardından, sigortanızın kanıtı olarak bir sağlık kitapçığı alacaksınız. Kitapçığı yılda bir kez yenilemeniz gerekir.

Bir diğer durum ise çalışan değildi serbest meslek veya girişimci iseniz de sigorta için OAEE’ye (Serbest Meslek Sahibi Kuruluşu) başvurmanız gerekir. Serbest meslek sahibi gurbetçiler, OAEE adlı sosyal güvenlik fonundan yararlanabilirler. Yunanistan’daki gurbetçiler için bir başka seçenek de uluslararası sağlık sigortasıdır. Bu tür bir sigorta aynı zamanda bekleme sürelerini de azaltır. OAEE ofisine sağlamanız gereken belgeler:

      Son üç aylık sigortanızın ödeme belgesi

      Biyometrik Fotoğraf (iki)

      Pasaport veya Yunan kimlik kartı

Sigorta sistemi geri ödeme sistemi ile çalıştığı için sigorta kapsamınızı EFKA ile kontrol etmeniz önerilir. Çeşitli hizmetler de dahil olmak üzere kendi içinde farklı türleri vardır.

Gerekli tüm katkı paylarını ödediğinizde, aileniz de sağlık sigortanızdan yararlanacaktır. Bağımlı aile üyeleri şunları içerir:

Eşini ( tabi işsizlik durumunda), 18 yaşına kadar sizinle birlikte yaşayan, işsiz ise 24 yaşına kadar olan bekar çocuklarınız. Öğrenci ise, öğreniminin bitiminden iki yıl sonra veya 26 yaşına kadar. %67’den fazla engelli çocuklarınız (Bir tıp uzmanı tarafından değerlendirilir), Ebeveynleriniz (bazı koşullar altında), her iki ebeveynini, torunlarını, kardeşlerini veya koruma altındaki bir üye olmaları durumunda bir ebeveyni olan yetimleri kaybeden yetimler, bazı şartlar altında, boşanmış eş, önceki eşin kurumuna katkı payını ödediği takdirde.

Birinci basamak sağlık hizmeti aşağıdakiler tarafından sağlanır:

•             EOPYY- anlaşmalı özel sağlık hizmeti sunucuları (doktorlar, teşhis merkezleri, özel klinikler, kronik hemodiyaliz üniteleri)

•             PEDY Birimleri (Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Ağı) – kamu sağlık hizmetleri

•             Ulusal Sağlık Sisteminin devlet hastaneleri, sağlık merkezleri, kırsal ve bölgesel tıbbi birimleri (Yunanca ESY kısaltması)

•             Tamamen özel sağlık çalışanları, EOPYY ile bir sözleşme olmaksızın, özel olarak ödeme yaptı.

Hastane sağlık hizmeti aşağıdakiler tarafından sağlanır:

•             EOPYY anlaşmalı özel klinikler.

•             Ulusal Sağlık Sistemi (ESY) kapsamındaki devlet hastaneleri, ulusal sağlık yardımları sepetindeki sağlık hizmetleri için ücretsiz.

•             Özel hastaneler ve klinikler.

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation