Yunanistan’da Özel Sağlık Hizmetleri - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Sağlık hizmetleri de yoğun olarak özel sektör tarafından sağlanmaktadır. Bu, bir veya daha fazla sigorta fonu ile sözleşmeli özel muayenehanedeki hekimleri, özel muayenehanedeki diğer özerk hekimlerin yanı sıra teşhis merkezlerinde, laboratuvarlarda ve özel hastanelerin ayakta tedavi bölümlerinde çalışan hekimleri içerir. Yunanistan’daki özel sağlık tesisleri, kamu tesislerinden daha yeni ekipmanlara sahiptir. Ancak IKA bu tesisleri kapsamamaktadır. Gurbetçilerin Yunanistan’da da özel sağlık hizmetlerine erişimi vardır ve özel hastanelerdeki sağlık personelinin İngilizce konuşma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, bazı özel hastanelerin ABD hastaneleriyle veya farklı ülkelerdeki diğer hastanelerle ortaklıkları vardır. Kamu sigortası tüm masrafları karşılamadığı için birçok vatandaş özel sağlık sigortasını tercih etmektedir. Özel kurum hastanelerin de tedavi IKA kapsamında değildir ve pahalıdır. Birçok Yunanlı, halk sağlığı planının kapsamadığı herhangi bir tıbbi masrafı karşılamak için özel sağlık sigortası yaptırmaktadır. Ayrıca Yunanistan’da özel sağlık hizmetlerinden yararlanmayı tercih eden gurbetçilerin kapsamlı özel sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Özel kurum hastaneleri kamuya göre daha kısa bekleme süreleri vardır. Özel sağlık sigorta, kamu sigortasının karşılayamadıklarını karşılayabilir. Hatta bazı durumlarda tüm masrafları karşılayabilir. Başka bir ülkede sigortanız varsa Yunanistan’da da yararlanabilecek şekilde uzatabilirsiniz. Özel sağlık sigortanın birinci basamak sağlık hizmeti kapsadığı ayrıca kapsadığı diğer noktalar ise gelişmiş diş tedavileri, hastane de tedavi olma, uzman ücretleri ve cerrahi ürünler vb. gibi…

Özel sağlık sigortası maliyetleri farklı kriterlere bağlıdır. Ayrıca bu size hizmet sunacak şirkete göre de  değişiklik gösterme durumu olabilir. Ana kriterler ise şu şekildedir, cinsiyet, yaş, kapsama alanı, ürün seçimi, milliyet, ikamet edilen ülke, ortak sigorta, ödeme sıklığı…

Yunanistan’da Golden Visa sahibiyseniz, otomatik olarak sağlık hizmeti almazsınız. Yunanistan’da tam gün yaşamaya karar vermezseniz, Yunanistan’daki sağlık hizmetinizi kapsayan özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Eğer yeteri kadar katkı payı ödediyseniz, o zaman ailenize bir sağlık karnesi verilir. Bu kitapçık, sigorta kapsamının kanıtıdır. Yaptığınız sigorta ailenizi de kapsamış olur.

Genel sağlık sigortasınız da diş tedavisi ise şunları kapsamaktadır. Koruyucu diş bakımı, diş tedavisi, 13 yaşına kadar küçükler için ortodontik tedavi ,her beş yılda bir protez değişimi vb. durumları kapsar. Genel sağlık sigortası için EFKA’nın katkı payı maaşınızın %30’u civarındadır ve bunu ayarlamak işvereninizin sorumluluğundadır.

 Yunanistan’da Acil Servisler

Acil durumlarda doğrudan devlet hastanesine gidilebilir. Telefon hattı 166, hangi hastanelerin nöbette olduğu hakkında bilgi sağlar. Operatörler İngilizce konuşamayabilir, bu nedenle gurbetçiler bir İngiliz operatör için genel Avrupa acil durum numarası 112’yi çevirmeyi tercih edebilir. Acil tıbbi bakım her zaman ücretsizdir. Acil ambulans (telefon hattı 166) bir devlet hastanesine ulaşım ücretsizdir. Ulusal Acil Bakım Merkezi’nin (Yunanca kısaltması EKAV) sorumluluğunda olan hava ambulansı ile ulaşım çoğu durumda ücretsizdir, örneğin bir adadan (Yunanistan’da 2.000’den fazla ada, 200’den fazla adadan) nakledilmesi gerektiğinde. kritik bir sağlık durumu nedeniyle anakaraya yerleşmişlerdir. Genellikle bir doktor hastane tedavisi için sevk sağlayacaktır. Ulusal sağlık yardımları çerçevesinde sağlık hizmeti kamu yada devlet hizmet sunucularında ücretsiz olmasına rağmen, sözleşmeli özel hastane sağlık hizmeti sunucularını tercih ederken sigortalı hastanın bir katkı payı ödemesi beklenmektedir.

Yunanistan’da Eczaneler ve İlaçlar

Eczaneler Yunanistan’da, özellikle büyük şehirlerde bol miktarda bulunur ve genellikle hastalığa karşı iyi bir ilk savunma hattıdır. Normalde beyaz bir arka plana karşı yeşil bir çarpı ile işaretlenirler. Eczaneler genellikle iyi stokludur ve Yunan eczacılar bilgilidir ve birçoğu İngilizce konuşabilmektedir. Çoğu ilaca kolayca erişilebilir, ancak daha özel formlar yalnızca hastanelerde bulunabilir.

Yunanistan’da ilaçlara kolayca ulaşabilirsiniz, ancak bazı özel ilaçlar için hastaneye gitmeniz gerekebilir. Gurbetçi olarak, ülkenizden ilaç getirmek istiyorsanız, orijinal kaplarında getirmelisiniz. Ek olarak, durumunuzu, ilacınızı ve ilacın jenerik adını içeren doktorunuzun mektubunu getirmelisiniz. İlacınızın Yunanistan’da yasal olup olmadığını kontrol etmeniz de önemlidir. Eğer bir AB üye devlette adı geçen bir kişi için verilen tıbbi reçete Yunanistan’da tanınır ve bunun tersi de geçerlidir. Tıbbi ürün veya tıbbi cihaz, piyasaya arzına izin verilmişse sağlanır. Ancak, tıbbi ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi veya bireysel bir reçetenin gerçekliği, içeriği, anlaşıla bilirliği hakkında haklı ve meşru şüpheler varsa, tıbbi ürünün teslimi reddedilebilir.

Avrupa Komisyonu, başka bir üye ülkede verilen tıbbi reçetelerin tanınmasını kolaylaştırmak için 2012/52/AB sayılı Uygulama Direktifini yayınlamıştır. Orada özel bir form veya biçimi başka AB ülkesinde kullanacağı bir reçete için. Ancak, en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1.            hastanın kimliği (soyad – ad – doğum tarihi).

2.            reçetenin yayın tarihi.

3.            reçete yazan sağlık profesyonelinin kimliği (soyadı, adı, mesleki niteliği, doğrudan iletişim bilgileri, iş adresi, yazılı veya dijital imza).

4.            reçete edilen ürünün tanımlanması (belirli koşullar altında genel ad veya marka adı, farmasötik formülasyon, miktar, güç, dozaj rejimi).

 Eczaneler genellikle 08:00-13:00 ve 17:00-20:30 saatleri arasında açıktır. Bir eczane kapalıysa, kapıda en yakın açık eczanenin bilgilerinin yer aldığı bir tabela olacaktır.

Yunanistan’da Aşı

Sosyal güvenlik numaranız (AMKA) varsa, devlet hastanelerinde ve halk sağlığı merkezlerinde aşı vurulabilirsiniz. Ayrıca Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezlerinde de aşı hizmetleri sunulmaktadır. Yunanistan’ın sağlık durumuyla ilgili bir diğer kritik konu da 2019’da kızamık salgını yaşanmasıydı. Bu nedenle aşı olmak en iyisidir.

 {!!! Önerilen ilaç ve Aşılar}

Rutin aşılar: Her yolculuk öncesi rutin aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Bu aşılar: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Su çiçeği, Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısıdır.

Kızamık aşısı:Kızamık birçok ülkede görülebildiğinden  ve son yıllarda dünya çapında salgınlar meydana geldiğinden, seyahate çıkmadan önce kızamığa karşı bağışıklık durumunuzdan emin olun.

COVID-19 aşısı:Seyahat etmeden önce COVID-19 için aşılarınızın tam olduğuna emin olun

Hepatit A aşısı: Hepatit A salgınları dünyada ve bazen  Hepatit A için düşük risk olan ülkelerde de meydana gelmektedir. Yunanistan’da kontamine yiyecek veya suyla  Hepatit A bulaşabilir, bu yüzden Hepatit A aşısının sizin için gerekli  olup olmadığına karar vermek için  doktorunuza danışabilirsiniz.

Hepatit B aşısı: Hepatit B kontamine iğneler, kan ürünleri ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle herhangi bir tıbbi işlem, dövme veya piercing yaptıracaksanız, yeni bir partnerle cinsel temas ihtimali varsa aşı yaptırmanız önerilir.

Kuduz aşısı:   Bu ülkede köpeklerde kuduz görülmemektedir. Bununla birlikte, özellikle yarasalarda olmak üzere yaban hayat türlerinde  kuduz hala mevcut olabilir. Veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, saha biyologları veya memeli türlerinden numune çalışan laboratuvar çalışanları gibi vahşi yaşamla çalışan kişiler için seyahatten önce kuduz aşısının yapılması önerilir.

☝Kaynak: https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/GR

HIV tedavi ve danışmanlık hizmetleri

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), nerede test yaptırabileceğiniz, hangi hastanelerin PEP (Maruziyet Sonrası Profilaksi) sağladığı ve benzeri konularda bilgi alabileceğiniz bir telefon hattı bulunmaktadır. HIV ile alakalı daha fazla bilgi için Yunanca ve İngilizce dillerinde hizmet veren hastaneler de mevcut. Ayrıca, EODY, yalnızca randevu yoluyla aldıkları HIV / AIDS için bir Konsey Merkezi sağlar.

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation