Yunanistan’da Eğitim - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Yunan Eğitim Sistemi; okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim olmak üzere dörtte ayrılır. Ek olarak orta öğretimi takiben meslek okulları da bulunur. Yunanistan’da eğitim, okul öncesi, ilk ve orta öğretim olmak üzere 6-15 yaş arası tüm çocuklar için zorunludur. Eğitim sistemi, Yunanistan Eğitim, Diyanet İşleri, Kültür ve Atletizm Bakanlığı’nın gözetimindedir. Yunanistan’da eğitim Plato’dan esinlenilerek M.Ö. 5. yüzyılda sistemleştirilmiştir. Okul yapılanması 1 + 6 + 3 + 3 şeklindedir. İlk 10 yılı zorunludur. Okul öncesi eğitim 5 yaş çocuklar için zorunludur. İlköğretim, çocukların 6 yaşında kabul edildiği, 1 veya 2 yıl süren anaokulu ve 6 yıl süren ilkokul (Dimotika) eğitiminden oluşur. İlköğretim sonrası, öğrencileri toplumdaki rollerine hazırlamak üzere geniş bir müfredat üzerinden, belli konular üzerinde eğitim sunan ortaokulları bulunur (Gymnasio). Bu eğitim süresi 3 yıldır.

Yüksek orta öğretim 3 yıl süren iki tip okul içerir; Düz Liseler ve Teknik/Meslek Lisesi. Her seviyede eğitim için devlet ve özel okullar bulunur. 13 yıllık eğitim sonrasında lise son sınıf notu ve ulusal sınav başarı puanına göre üniversiteye yerleştirme yapılır. Antik Yunanistan’da öğrenciler müzik, edebiyat, sanat, bilim, matematik ve politika ile eğitilmiştir. Yunanistan’da günümüzde öğretilen dersler tarih, coğrafya, matematik, edebiyat, fen bilimleri, teknik bilimler ve sanat ağırlıklıdır. Yunanistan’da zorunlu eğitim süresi 12 yıldır ve okullarda Yunanca eğitim verilmektedir. Yunanistan’da zorunlu eğitim kurumlarında Yunanca dışında eğitim veren okullar uluslararası okullardır. Bu genel okulların haricinde özel yetenek okulları da bulunur (müzik, din ve spor gibi). Ek olarak, Yunanistan’a geri dönen Yunan kökenli öğrenciler ve yabancı uyruklular için kültürler arası eğitim programları sağlanmaktadır. Trakya bölgesindeki Müslüman azınlığı için azınlık okulları da kurulmuştur. Ayrıca, üniversitelerin gözetimi altında farklı öğretim metotları uygulayan deneysel okullarda vardır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 2003 yılı PISA test sonuçlarına göre Yunanistan dünyada 32, 2006 ve 2009 yılında 37, 2012 yılında 40 ve 2015 yılında 44. sırada yer almıştır. Yunanistan 2018 PISA testi sonuçlarına göre dünya sıralamasında 45. sırada yer almaktadır. Sadece bu da değil, Yunanistan aslında demokrasinin doğum yeri. Yunanistan üniversitelerinde/akademilerinde demokratik bilimsel eğitim, öğretim ve tartışma ortamının ayrıcalığını yaşayacaksınız. Akademik özerkliği olan Yunan üniversitelerinde , araştırma ve öğretimde akademik özgürlüğün yanı sıra fikirlerin üniversite binalarında özgürce ifade edilmesi ve dolaşımını göreceksiniz. Eğitimin her seviyesi hem devlet hem de özel okullar tarafından sağlanmaktadır. Devlet okulları ve üniversiteleri eğitim ücreti istemez ve Yunanistan Anayasasına göre eğitimi devlet vermeli yani devletin anayasası eğitim konusunda sorumlu olarak devleti görmektedir. Buna göre ülkede ilk, orta, lise ve lisans eğitimi kitapları dahil devlet tarafından temin edilmektedir ve tamamen ücretsizdir… Bunun yanı sıra, çok sayıda özel ders okulları, kolejler ve üniversiteler vardır. Bunlar devlet eğitiminin yanında hizmet verir ve ek öğrenim sağlarlar.

Okul Öncesi Eğitim

Yunanistan’da okul öncesi eğitim sistemi anaokulu öncesi dönem ve anaokul dönemi olarak 2 yıla dayanmaktadır. Anaokulu öncesi dönemde 4 yaşındaki çocuklara eğitim verilirken anaokulu döneminde 5 yaşındaki çocuklara eğitim verilmektedir. Yunanistan’da anaokulu eğitimi zorunlu eğitimdir ve 6 yaşında ilkokul eğitimini almak zorunda olan çocuklar 4 yaşından 6 yaşına kadar anaokulu eğitimi görmektedir.

Yunanistan’da okul öncesi eğitim sisteminde amaç çocukları fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan geliştirmek ve ilkokul çağına hazırlamaktır. Okul öncesi eğitim gören çocuklar Yunanistan’da ulusal müfredat kapsamında organize aktiviteler ve tercih ettikleri etkinlikleri yapmaktadır. Devlete bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları Yunanistan’da ücret talep etmemektedir.

İlkokul Eğitimi

Yunanistan’da ilkokul eğitim sistemi 6 yıl sürmektedir ve ilkokul eğitimi 6 yaşından itibaren zorunludur. Yunanistan’da ilkokul eğitimi eylülden hazirana kadar sürmektedir ve gün içindeki eğitim saatleri 08:15- 13:15 arasındadır. Yunanistan’da ilkokul eğitiminde amaç öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmektir. Yunanistan’da zorunlu ilkokul eğitimi tüm devlet okullarında ücretsizdir. Yunanistan ulusal ilkokul eğitim müfredatında 1. sınıftan 6. sınıfa kadar ortak olan dersler Çağdaş Yunan dili, matematik, beden eğitimi, Modern İngiliz dili, sanat, müzik, bilgisayar ve iletişim bilimleridir. Yunanistan eğitim müfredatına göre öğrenciler 3. sınıftan itibaren tarih ve din kültürü, 5. sınıftan itibaren fizik, coğrafya, sosyal ve siyasal bilimler ve ikinci yabancı dil (Almanca veya Fransızca) öğrenmeye başlamaktadır. Not sisteminin 3. sınıfta başladığı Yunanistan’da yazılı sınav sistemi 5. sınıfta başlamaktadır.

Ortaokul Eğitimi

Yunanistan’da ortaokul eğitim sistemi zorunlu 3 yıl ortaokul eğitimi (12- 15 yaş) ve zorunlu olmayan 3 yıl lise eğitiminden (15- 18 yaş) oluşmaktadır. Yunanistan’da zorunlu ortaokul türleri akşam ortaokulu, ortaokul, deneysel ortaokul, model ortaokulu, müzik ortaokulu, sanat ortaokulu ve çok kültürlü ortaokuldur. Yunanistan zorunlu ortaokul müfredatında yer alan dersler Modern Yunan dili, Modern Yunan edebiyatı, Antik Yunan dili, Antik Yunan edebiyatı, matematik, kimya, fizik, biyoloji, tarih, sanat, müzik, teknoloji, coğrafya, din kültürü, beden eğitimi, ikinci yabancı dil (Fransızca, Almanca veya İtalyanca) ve Modern İngiliz dilidir. Yunanistan ortaokul eğitim saatleri genellikle 08:00- 13:00 arasındadır ancak ortaokul türlerine göre saatler değişmektedir. Yunanistan’da zorunlu ortaokul eğitimi ücretsizdir. Yunanistan’da lise eğitimi zorunlu değildir ve 3 yıl sürmektedir. Yunanistan lise türleri genel lise, meslek lisesi, akşam genel lisesi, deneysel lise, model lise, müzik lisesi, sanat lisesi ve çok kültürlü lisedir. Yunanistan liseler öğrencileri üniversitelere hazırlamaktadır. Yunanistan lise eğitimi 08:15- 14:00 arasındadır. Yunanistan lise eğitiminde yer alan dersler Modern Yunan dili ve edebiyatı, Antik Yunan dili, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, din kültürü, bilgisayar, İngiliz dili, yabancı dil (Fransızca veya Almanca) ve beşeri bilimlerdir.

Yunanistan’da lise okumak için gereken şartlar aşağıda verilmiştir.

•             Yunanistan’da lise eğitimi görmek için 19 yaşından küçük olmak gerekmektedir.

•             Yunanistan’da lise eğitimi görmek isteyen öğrenciler ortaokul veya alt ortaokul diplomasına veya uluslararası eşdeğerliliği olan bir diplomaya sahip olmak durumundadır.

•             Yunanistan’da lise eğitimi için yaz okulu okumak isteyen uluslararası öğrenciler yaz okulu programlarına kayıt olmak durumundadır.

Özel okullar

Yunanistan da özellikle başkent Atina’da özel ilk, orta ve lise bulunmaktadır.

Özel okulların fiyatı 6 ile 9 bin EURO arasında değişmektedir, okulun durumuna ve öğrencinin sınıfına göre fiyatlar değişmektedir. Özel okulları ikiye ayırmak gerekmektedir.

1. Eğitimi İngilizce olan özel okullar

2. Eğitimi Yunanca olan özel okullar

Eğer Yunanistan’da uzun süre kalmayı planlıyorsanız, daha açık söylemek gerekirse çocuklar üniversite eğitimini Yunanistan’da almayı planlıyorsa çocukların gideceği okulun Yunanca eğitim veren bir özel okul olmasında fayda var. Çünkü İngilizce eğitim veren bir özel okula çocuğunuzu gönderdiğinizde çocuğunuz Yunanistan’da devlet üniversitesine gitme konusunda sorun yaşanabilir. Devlet özel eğitim kurumlarına teşebbüs olarak izin vermektedir ancak okul olarak üniversiteye girişte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ülkenin başkenti olan Atina’nın yanında, Selanik’te de İngilizce eğitim veren özel okullar bulunmaktadır. Yunanistan’da üniversiteye kadar olan okullar adrese göre belirlenmektedir buna göre siz mahallenizdeki herhangi bir okula kira kontratı ile giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

Okula destek olarak görülen dil kursları ve üniversite hazırlık kursları ülke sisteminde önemli bir yere sahiptir.

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation