Yunanistan Ekonomisi - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Yunanistan ekonomisi, Dünya Bankası kaynaklarına göre, gelişmiş ve yüksek gelirli bir ekonomi olarak sınıflandırılmaktadır.

Yunanistan ekonomisi, 2021 yılında nominal olarak dünyanın 50. si ve satın alma gücü paritesi bakımından 55. ekonomisidir.

Yunanistan gelişmiş bir ülke ve yüksek gelirli bir ekonomi olarak kabul edilmektedir.

2001 yılında Yunanistan para birimi olarak drahminin yerine Euro kullanmaya başlamıştır.

Yunanistan ekonomisi 2010’lardan itibaren Küresel Ekonomik Kriz ve hükûmetin borç krizi nedeniyle daralmaya başlamıştır Toplamda, Yunan ekonomisi, herhangi bir gelişmiş karma ekonominin bugüne kadarki en uzun durgunluğunu yaşadı.

Yunanistan ekonomisi, hizmet, sanayi ve tarım sektörlerine dayalı, gelişmiş bir ekonomi olarak kabul edilmektedir.

Yunanistan ekonomisi, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olarak turizm sektöründe, uluslararası denizcilik endüstrisine yapılan yatırımlarla lojistik sektöründe ve Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden biri olarak tarım sektöründe ilerleme kaydetmektedir.

Yunanistan, Balkan ülkeleri arasında en gelişmiş ekonomiye sahip ülkedir ve bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri haline gelmiştir.

Dünya Bankası’nın rakamlarına göre, Yunanistan ekonomisi 2020 yılında gayri safi milli hasıla ve büyüme oranları açısından önceki yıllara göre bir düşüş yaşamıştır, ancak 2021 yılı itibariyle bu değerler yeniden yükselişe geçmiştir.

Yunanistan Milli Geliri ise Eurostat verilerine göre, Yunanistan’ın kişi başına düşen Gayri Safi Milli Geliri; 2017 yılında 16.85 Euro, 2018 yılında 17.10 Euro, 2019 yılında 17.40 Euro, 2020 yılında 17.75 Euro olmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun 2021 yılı rakamlarına göre, Yunanistan’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi gelir 19.82 Dolar’dır.

Yunanistan Enflasyon Oranı  ise Dünya Bankası rakamlarına göre, Yunanistan’ın enflasyon oranı; 2017 yılında %1.12, 2018 yılında %0.63, 2019 yılında %0.25 ve 2020 yılında %-1.25 olarak ölçülmüştür. Dip not 2021 veriler henüz açıklanmamıştır.

Yunanistan’da asgari ücreti, 2021 yılı itibariyle geçerli olan asgari ücret aylık olarak 758.33 Euro, saatlik çalışma ücreti ise ortalama 3.94 Euro’dur.

Yıllık 9.100 Euro asgari ücret uygulamasının geçerli olduğu Yunanistan asgari ücret seviyesinde 2021 yılında sabit kalmış, bu nedenle 2020 yılına göre alım gücünün düştüğü kaydedilmiştir.

Yunanistan İşsizlik Oranı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) verilerine göre, Yunanistan’daki işsizlik oranları; 2016 yılında %23.5, 2017 yılında %21.5, 2018 yılında %19.3, 2019 yılında %17.3 ve 2020 yılında %16.4 olarak kaydedilmiştir. 2021 işsizlik verileri henüz açıklamadığı için bu verileri sizlere paylaşmıyoruz.

Yunanistan’da haftalık çalışma saati 40’tır. Avrupa İstatistik Ofisi’nin rakamlarına göre 2020 yılında Yunanistan’da bir işçi haftalık olarak ortalama 41,8 saat çalışmıştır.

Enflasyon Oranı ise Dünya Bankası rakamlarına göre, Yunanistan’ın enflasyon oranı; 2017 yılında %1.12, 2018 yılında %0.63, 2019 yılında %0.25 ve 2020 yılında %-1.25 olarak ölçülmüştür.

Ayrıca, Yunanistan’ın dış borcu, 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle 526.463 milyon Euro olarak kaydedilmiştir.

Dünya Bankası’nın 2020 yılı verilerine göre Yunanistan ekonomisi, dünyanın en büyük 51. ekonomisi konumundadır. Yıllık 189.410 milyar Dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değeri ile Yunanistan, dünya ülkeleri ekonomileri sıralamasında, 50. sırada bulunan İran’dan sonra, 52. sırada bulunan Kazakistan’dan ise önce yer almaktadır. Eurostat rakamlarına göre 2020 yılı itibariyle Yunanistan, Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke arasında 16. en büyük ekonomi olarak kaydedilmiştir.

Yunanistan’ın 2010 ve 2018 yılları arasında girdiği ekonomik krize nedenlerine baktığımızda bir çok etken mevcut. Ve bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

1.  Yunanistan’ın para birimi Euro’dur. Euro biriminden önce, Yunanistan’da 2002 yılına kadar ulusal para birimi olarak Yunan parası Drahmi kullanılmıştır. Tabi bu degisim ile birlikte Yunanistan, ekonomik krizin eşiğine geldiği dönemde, Euro bölgesinin bir üyesi olması nedeni ile özerk bir para politikası yürütememiştir.

2.  Yunanistan’da, 2000’li yılların ortalarından itibaren verimsiz çalışan bir kamu bürokrasisi, yükselen işsizlik seviyeleri, artan vergi kaçakçılıkları, yolsuzluklar ve küresel rekabet gücünün düşmesi gibi önemli sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

3.  Yunanistan, 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik krizle birlikte, resesyon sürecine girmiştir.

4.  2009 yılında Yunanistan, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %15,7’si oranında bir bütçe açığı ile, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek bütçe açığı ve devlet borcuna sahip ülke olarak kayıtlara geçmiştir.

5. Yunanistan’ın ekonomik göstergeleri ve istatistik raporlarında manipülasyonlar gerçekleşmiş, bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz net bir şekilde anlaşılamamıştır.

6. Yabancı finans piyasaları, 2010 yılının başlarından itibaren, Yunanistan için borçlanma oranlarını yükseltmiş ve ülkenin borçlarını finanse etmesini imkansız hale getirmiştir.

7.  Yüksek bütçe açıklarına bağlı olarak, Yunanistan’ın kamu borçları, 2009 yılına gelindiğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %127’sine ulaşmış ve ülke ekonomisinde kamu borcu üzerindeki kontrol yitirilmiştir. Yunanistan’ın hızla artan borç seviyeleri, dış borçlanma maliyetlerinin artmasına ve Yunanistan’ın küresel finans piyasalarından dışlanmasına neden olmuştur.

Yunanistan’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar

Yunanistan’da geçerli olan vergi uygulamaları; kişilerden ve kurumlardan alınan gelir vergisi, gayrimenkul vergileri ile işlem ve tüketim vergileri şeklinde sınıflandırılmıştır.

Yunanistan’da vergi sisteminin düzenlenmesi ve kontrolü, Yunanistan Maliye Bakanlığı’nın yetkisindedir.

Yunanistan’da, vergi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, şahıslara ve şirketlere Yunanistan vergi daireleri tarafından vergi numarası AFM (Arithmo Forologiko Mitro) verilmektedir.

Yunanistan’da devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardımlar; garantili asgari gelir yardımı, konut yardımı, sigortasızların halk sağlığı sistemine ücretsiz erişimi ve 67 yaş üzerindeki sigortasız kişiler için sosyal dayanışma ödeneği şeklinde organize edilmiştir.

Kurumlar vergisi, Yunanistan’da şirket kurmak isteyen kişiler veya işletmeler için, 2019 yılından itibaren, Yunanistan’da Katma Değer Vergisi (KDV)  %24’tür, ancak Yunanistan’da bazı hizmetler için KDV oranında bazı indirimler vardır.

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation