Yunanistan’da Çalışma, İş Sektörleri ve Meslekler - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Yunanistan’da Çalışma Hayatı ve Koşulları

Yunanistan çalışma koşulları pek çok Dünya ülkesine göre oldukça rahattır. Özellikle çalışma saatleri bakımından Yunanistan’da artı bir esnekliğin söz konusu olduğu söylenebilir.

Yunanistan’da çalışma hayatı Türkiye ile kıyaslama altına alınırsa oldukça farklıdır. Özellikle çalışma saatlerini duyan Türk çalışanlar hemen Yunanistan’a gitmek isteyebilirsiniz.

Yunanistan’da sabah mesaisi Türkiye’ye kıyasla daha erken başlar. Yunanistan çalışma hayatının en güzel olayı “siesta” adı verilen öğlen uykusu sistemidir.

Yunanistan’da pek çok sektör bu uygulamayı yürütse de genel olarak siesta saatleri değişim gösterebilir. Büyük şehirlerde her iş yeri için bu mümkün olmayabiliyor.

Aslında bu “siesta” zamanın bir çok sebebi bulanabilir. Öncelikle bu yasam tarzı  antik yunan dönemine kadar dayanıyor yani o dönemde  bu zamana kadar deden kalan bir miras olarak düşünülebilir.

İkincisi Yunanistan’da  ılıman  ve Akdeniz iklim hakimdir, yüksek sıcaklıklar  Mayıs ayı itibariyle ülke de hâkimiyet göstermeye başlıyor, yazın  ortalama sıcaklık 38/47 dereceyi buluyor, hal böyle olunca öğleden sonra çalışmak daha güç hale gelebiliyor.

Böylece daha serin zamanları tercih edilebiliyor. Üçüncüsü ise yunanlar da kahvaltı kültürü yok genellikle kahvaltıları kahve ile baslarla yanına küçük aperatif bir şeyler belki, bundan sebep ogle yemeğini daha önemli bir hal alabiliyor ve yenilen öğle yemeği sıcaklıklarla birlikte bir uyku hali oluşturduğu içinde bu zamanı şekerleme yaparak geçiriyorlar, durum böyle olunca da açıkçası pekte hâksiz sayılmazlar.

Yunanistan’ın esnek çalışma saatleri, keyifli ve rahat bir çalışma hayatı isteyen kişiler için birebirdir. Elbette  alacağınız maaşı da yaşam koşulları çerçevesinde göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Oldukça esnek çalışma saatleri uygulanan Yunanistan’da sabah mesaiye başlayan bir çalışan, öğlen saatlerinde uyumak için isten ayrılabilir. Yunanistan’da haftalık çalışma saati 40’tır. Avrupa İstatistik Ofisi’nin rakamlarına göre 2020 yılında Yunanistan’da bir işçi haftalık olarak ortalama 41,8 saat çalışmıştır. Yunanistan’da çalışma saatleri, sabah 07.00 gibi erken bir saatte başlamaktadır. Çoğu sektörde öğlen 14.00’a kadar verimli bir çalışma gerçekleştirilir. Bu saatten sonra bazı şirketlerde tamamen paydos yapılırken, bazılarında siesta saatleri uygulanarak, çalışmaya ortalama üç saat ara verilmektedir. Daha sonra tekrar iş başı yapılır. Yunanistan’da çalışmak isteyen ve dolayısıyla burada yaşayacak olan kişilerin siesta saatlerini takip etmeleri gerekmektedir. Çünkü bu saatlerde çoğu iş yeri paydos yapmakta ve hizmet vermemektedir. Hatta bu durumda Eczaneler de dahil. Bu hizmetlere ulaşım da dahil edileceğinden Yunanistan yaşam tarzına bir an önce ayak uydurmanız, adapte olmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca devlet daireleri ve bankalardaki bu şekildedir. 14.00 den sonra bir çok kurum kapanır. Yunanistan’da çalışma şartları genel olarak iyidir. Ülkede yoksulluk sınırı altındaki nüfus epey azdır, bu nedenle ülke vatandaşları ciddi anlamda yüksek gelir etmektedirler.

Yunanistan’da İş Dünyası Nasıl?

Yunanistan’ın 2008’deki küresel mali krizler sırasında acı bir ekonomik gerileme yaşadığı doğru.

İşsizlik oranları tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi ve emlak fiyatları eşi görülmemiş seviyelere düşmüştü. Ancak, her şey felaket ve kötü durumda değil.

Ülkenin muazzam bir ekonomik potansiyeli var, bu nedenle yatırımcı sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Yatırımlardaki büyüme, hem Yunan vatandaşları hem de Avrupa’daki diğer ülke vatandaşları için iş fırsatlarını artırdı.

Bu yüzden  şaşırtıcı bir şekilde Yunan ekonomisi, kararlı bir işgücüyle ve Yunanistan Golden Visa gibi yatırımcıları teşvik etmek için çeşitli hükümet girişimleri sayesinde son birkaç yılda yeniden şekillenmeye başladı.

Yunanistan büyük uluslararası şirketler pek fazla bulunmuyor.

Bununla birlikte, Yunan hükümeti, özellikle çok uluslu şirketlerde veya seyahat endüstrisinde yabancıları çalışmaya teşvik ediyor.

Yunanistan’a taşınan AB vatandaşları, geldiklerinde basit bir prosedür olan oturum izni başvurusunda bulunuyorlar. AB üyesi olmayan vatandaşlar için süreç biraz daha ayrıntılıdır.

Yunan hükümeti, birinin “yönetici” veya “devamlı işçi” olarak sınıflandırılmasına bağlı olarak farklı oturum izinleri verir. Yunanistan’a taşındıktan sonra İçişleri Bakanlığı’ndan oturum izni almak için  dikkat edilmesi belgeler ve durumlar  aşağıda verilmiştir.

             Doldurulmuş iki başvuru formu (İçişleri Bakanlığı ofisinden temin edebilirsiniz)

             Pasaport ve her sayfanın kopyası

             Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarası Yazılı)

             Üç biyometrik vesikalık fotoğraf

             Yunanistan’da bir hastane tarafından verilmiş sağlık sertifikası

             Seyahat Sağlık sigortası Poliçesi

             Kaldığınız süre boyunca kendinizi geçindirebileceğinizi gösteren dokümanlar

             İş sözleşmesi (varsa)

İstihdam amaçlı oturma izinleri ilk olarak Yunanistan’a taşındıktan sonra bir yıl için verilir. Sürelerinin bitiminden itibaren iki ay içinde yenilenmeleri gerekir ve yenilenen izinler her iki yılda bir uzatılmalıdır.

Dipnot; yapılan başvuru durumuna göre istenilen belgelerde farklılık olabilir.

İş ve İşçi Hakları

Yunanistan’da yürürlükte bulunan kanunlar ile işçi hakları gözetilmiş ve birçok açıdan koruma altına alınmıştır.

Yunanistan’da yürürlükteki iş kanuna göre; bir iş sözleşmesi herhangi bir zamanda herhangi bir sebep göstermeksizin yasal ve geçerli bir şekilde feshedilebilmektedir ancak işten çıkarmanın yazılı olarak gerçekleşmesi ve işverenin kanuna göre işçiye kıdem tazminatını ödemesi gerekmektedir.

Yunanistan’da işverenlerin bir iş ilişkisini kurarken veya reddederken veya işleyişinde veya sona ermesinde veya işe erişimin herhangi bir aşamasında ırk, renk, milliyet veya etnik köken, soy kökeni, dini veya diğer inançlar, engellilik veya kronik hastalık, yaş, medeni veya sosyal durum, cinsel yönelim, kimlik veya cinsiyet temelinde ayrımcı muamele yapması yasaktır.

Yunanistan’da ayrımcılığa uğrayan çalışan, eşit muamele ilkesine aykırılık davası açabileceği gibi, maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabilmektedir.

Yunanistan’da işçilerin grev hakkı anayasa ile koruma altına alınmış olup greve çağırma yetkisi sadece sendikalara verilmiştir.

Sendikaların çağrısı ile gerçekleşen yasal grevler haricinde gerçekleştirilen blokajlar ve resmi olmayan grevler ya da diğer endüstriyel eylem biçimleri yasa dışı kabul edilmektedir. doğum izni 17 hafta, annelik izni 6 ay, babalık izni 2 gün ve çocuk 6 yaşına gelene kadar her ebeveyne tanınan ebeveynlik izni 4 ay olarak belirlenmiştir.

Yunanistan’da emeklilik erkekler de 67 kadınlar da 62 yaşını dolamak gerek. haftada beş gün çalışan işçilerin yıllık 20 iş günü, haftada 6 gün çalışan işçilerin ise yıllık 24 iş günü izin hakkı bulunmaktadır. Yıllık izin süresi birinci yıldan sonra çalışılan her yıl için haftada 5 gün çalışan işçiler için 22 iş gününe kadar, haftada 6 gün çalışan işçiler için ise 26 iş gününe kadar arttırılmaktadır.

Yunanistan’da işçi sağlığının ve güvenliğinin korunması yüksek öncelikli bir konudur. Yunan kanunları istihdamda eşit muamele ilkesini kabul etmiştir.

Yunanistan’da işveren; terfi sistemleri, çalışma saatleri, emeklilik nedeniyle tazminat konularında tüm çalışanlarına ayrım gözetmeksizin eşit davranmalıdır.

Yunanistan’da en çok hangi sektörler bulunur?

Yunan ekonomisinin temellerini hizmet ve özellikle turizm endüstrisi oluşturduğundan en çok işçi açığı hizmet sektöründedir.

Yunanistan ekonomisi için turizmden sonra en önemli sektörler gayrimenkul ve ticaret sayılabilir. Son yıllarda finans sektörü de büyüme göstermektedir.

Telekom pazarının serbestleşmesi de iletişim sektörünün önemini arttırmıştır.

EURES verilerine göre Yunanistan’da en çok istihdam edilen meslekler toptan ve perakende satış danışmanlığı, müşteri hizmetleri ve teknik destek alanında hizmet veren profesyonellerdir.

Yunanistan’da turizm sektörü genellikle yaz aylarında iş gücü piyasasına istihdam sağlamakla birlikte son yıllarda dini, kültürel, medikal turizm ve tarım turizmi gibi alternatif turizm türlerini destekleyerek turist dönemini yıl boyunca genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Yunanistan’da turizm sektörü özellikle resepsiyonist, garson ve misafir ilişkileri uzmanlarını istihdam etmek istemektedir.

Turizm ve Hizmet Sektörü

Yunanistan’da turizm sektörü, ülke ekonomisinin  en büyük iki gelir kaynağı arasındadır.

Yunanistan, sahip olduğu köklü kültür ve tarih mirasının yanı sıra, sahil şeridi, adaları ve plajları gibi doğal varlıkları sayesinde, 1970’li yıllardan itibaren Avrupa’nın öne çıkan turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

Pandemi nedeniyle size 2020 ve 2021yili turizm geliri ve turist sayı oranından  ziyade, dünyada hayat normal iken Yunanistan’a gelen rakamı paylaşmak daha doğru olacaktır. 2019’da Yunanistan’ı ziyaret eden turist sayısı 31 milyonla rekor sayıya ulaşmıştı.

Yine 2019’da turizm sektöründe elde edilen gelir ise 18 milyar Euro’ya ulaşmıştı ve ülkenin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %11’ine denk gelmiştir.

Kültür turizmi, inanç turizmi, ekoturizm, konferans turizmi ve sağlık turizmi gibi faaliyet alanlarının geliştiği Yunanistan turizm sektörünün, uluslararası pazardan en sık ağırladığı ziyaretçiler, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelmektedir. 2019 yılında Almanya, ülkeyi ziyaret eden yaklaşık 4.03 milyon turist ile Yunanistan için önde gelen turizm pazarı olurken; İngiltere’den 3,5 milyon ve İtalya’dan 1,5 milyon turist Yunanistan’ı ziyaret etmiştir.

Trading Economics’in ekonomik modeli doğrultusunda, Yunanistan’ın turizm sektöründen elde edeceği gelirin, 2022 yılında 250 milyar Euro’ya yükseleceği tahmin edilmektedir.

Santorini, Mikonos, Rodos, Korfu ve Girit adalarının yanı sıra, başkent Atina, Kalambaka (Meteora Manastirlari ) ve Arachova (Arahova) Yunanistanin en turistik yerleri arasındadır.

Yunanistan’da turizm sektörü özellikle resepsiyonist, garson ve misafir ilişkileri uzmanlarını istihdam etmek istemektedir.

Yunanistan’da iş gücünün %70’inden fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Avrupa Komisyonu verilerine göre 2020 yılının 4. çeyreğinde Yunanistan’da yaklaşık 3.9 milyon kişi istihdam edilmiş olup istihdam edilenlerin çoğu hizmet ve satış sektörlerinde çalışanlar olmuştur. Yunanistan’da vasıfsız işçilerin istihdam oranları oldukça düşük kaydedilmiştir.

Yunanistan’da en yüksek istihdam oranları Attika Bölgesi’nde 25-44 yaş arası erkeklerde, ortaöğretim sonrası eğitimini tamamlamış kişiler arasında ve yabancı uyruklular arasında kaydedilmiştir.

Tarım Sektörü

Yunanistan’ın yaklaşık %80‟i dağlık arazidir. Bu nedenle topraklarının yaklaşık %20‟si işlenmekte, işlenmekte olan toprakların ise sadece %37‟si sulanabilmektedir.

Yunanistan birçok tarımsal üründe kendine yetebilen bir ülke olmakla birlikte bazı tahılları, et ve mandıra ürünlerinin çoğunluğunu ithal etmektedir. 2018 yılı itibariyle Yunanistan’daki tarım toprakları varlığı, ülke yüzölçümünün yaklaşık %64,4’üne karşılık gelmektedir. 

Yunanistan’da tarım sektörü, 2020 yılı için %4,12’lik bir oran ile, hizmet ve endüstriyel imalat sektörlerinden sonra, Yunanistan ekonomisinde   Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranı en yüksek olan ekonomik faaliyet alanıdır.

Yunanistan’da aktif iş gücünün %12,6’sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir.

Yunanistan’ın 2020 yılında tarım sektöründen elde ettiği gelir ise yaklaşık 11.021 milyon Euro’dur.  Yunanistan’ın tarımsal ürünlerinin başında; mısır, zeytin, buğday, süt, şeftali, portakal, domates, üzüm ve patates gelmektedir.

Yunanistan’ın ihraç ettiği ürünlerin üçte birini tarımsal ürünler oluşturmaktadır ve 2020 yılında, 6.540 milyon Euro değerinde tarımsal ihracat yapıldığı kaydedilmiştir.

Yunanistan tarım sektörü, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası kapsamında desteklenmektedir. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne girişinden itibaren tarımsal altyapı iyileştirilmiş ve tarımsal üretim yüzdeleri artış göstermiştir.

2000 ve 2007 yılları arasında, Yunanistan’da organik tarım faaliyetlerinde, % 88,5’lik bir oran ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en yüksek gelişme gerçekleşmiştir.

Bugün dünyanın en büyük 8. pamuk ihracatçısı olan Yunanistan, giyim endüstrisi alanında köklü bir geçmiş ve deneyime sahiptir.

Yunanistan, şeftali ve domates üretiminde dünyada başı çeken önemli ülkelerdendir.

Ülkenin diğer önemli tarım ürünleri arasında tütün, pamuk ve şeker pancarı yer almaktadır.

Aynı zamanda balık çiftliklerinde Avrupa’daki balık üretiminin yaklaşık yarısını karşılamaktadır. Yunanistan, dünyanın dördüncü büyük zeytinyağı ihracatçısı konumundadır

İnşaat Sektörü

Yunanistan’daki yapı endüstrisinin gelişimi Atina’da düzenlenen olimpiyat oyunları ve AB fonlarından sağlanan desteklerle güçlenmiştir.

Fonlar ve Çerçeve Programlarından sağlanan desteğin yanı sıra Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) alınan kredilerle özel sektörün de işbirliğinde büyük projelere imza atılmıştır.

İnşaat sektörü, Yunanistan ekonomisindeki ana yatırım alanlarından ve iş kolu sağlayıcılarından biri olarak öne çıkmaktadır ve 2000’li yılların başından itibaren gerek yerel gerekse küresel ekonomi çevrelerinin etkisi altında gelişme göstermektedir.

Yunanistan ekonomik krizinin etkilerini gidermek üzere, 2015 yılında Yunanistan’a Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından üçüncü ekonomik destek paketi verilmiş ve inşaat sektörü için 2018 yılına kadar 86 milyar Euro’ya varan bir yatırım bütçesi ayrılmıştır.

Ve böylelikle Golden vize yöntemi ile mülk ve emlak yatırımlar gider artamaya başladı. Yunanistan inşaat sektörü, 2019 yılında büyüme ivmesini sürdürmüştür ve 2018 yılında kaydedilen %7,9’luk büyümeye oranla, %12,3 oranında büyüme göstermiştir.

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, inşaat sektörünün katma değeri 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık olarak %27,1 oranında artış göstermiştir.

Statista verilerine göre, Yunanistan inşaat sektöründe 2017 yılı boyunca 68.685 kişi istihdam edilmiş, 2018 yılının sonunda ise bu rakam 97.729 kişiye yükselmiştir.

2015 ve 2019 yılları arasındaki dönemde Yunanistan inşaatı sektörü kapsamında; konut inşaatları yıllık %5,0 oranında büyüme göstermiş, altyapı faaliyetleri ise %3,5 yıllık büyüme oranı ile 2019’da 5,5 milyar Euro’luk sektörel hacime ulaşmıştır.

Yunanistan’daki inşaat sektörünün 2024 yılına kadar, yıllık %6,1’lik bir büyüme oranı kaydetmesi ve sektörel hacmin 22,8 milyar Euro’ya ulaşması beklenmektedir. 2021 ve 2024 yılları arasında, Yunanistan’da inşaat sektörünün; ulaşım, yenilenebilir enerji, konut ve ticari altyapı projelerine yapılan yatırımlarla desteklenmesi ve yıllık ortalama %2,5 oranında bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir.

Enerji Sektörü

Yunanistan enerji sektörü, son yıllarda; yenilenebilir enerji çıktılarının arttırılması, üretim ve tedarik sistemlerinin geliştirilmesi, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve çevre koruma açısından enerji verimliliği gibi konulardaki temel reformları hayata geçirmektedir.

Rüzgar, güneş, jeotermal, biyoyakıt, çöp gazı ve hidroelektrik güç gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, bu şekilde Yunanistan’ın çevresel göstergelerinin iyileştirilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, son on yıldır Yunanistan’ın ana enerji politikası hedefleri arasında yer almaktadır.

Yunanistan hükümeti, finansal teşvikler aracılığı ile yenilenebilir enerji teknolojisi yatırımlarını desteklemektedir.

Doğayı koruma amaçlı yapılan bu girişimler uzun vade de başarılı olacağı düşünülüyor. Yunanistan enerji sektöründe, 2016 yılı itibariyle, toplam kurulu kapasitenin; %57’si fosil yakıtlardan, %14’ü hidroelektrik santrallerinden, %29’u doğal gaz ile güneş enerjisi, biyokütle ve atık dönüşümü gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun Yenilenebilir Enerji Direktifi doğrultusunda Yunanistan, 2020 yılına kadar enerjisinin %18’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedeflemiştir. Yunanistan’da nükleer yakıt kullanımı bulunmamaktadır.

Ülkede, kısıtlı petrol kaynaklarına bağlı olarak, ham petrol üretiminde dünya ülkeleri arasında 80. sırada, petrol ithalatında 20. sırada ve kanıtlanmış petrol rezervi varlığı açısından dünyada 90. sırada yer almaktadır.

Yunanistan, doğal gaz üretiminde dünya ülkeleri arasında 93. sırada, doğal gaz tüketiminde ise 61. sırada bulunmaktadır.

Yunanistan’da planlama veya yapım aşamasında olan, İnterconnector adı verilen Türkiye Yunanistan İtalya boru hattı ve Güney Akım doğal gaz boru hattı gibi, çeşitli petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri bulunmaktadır.

Yunanistan hükümeti, yenilenebilir enerjinin toplam tüketim içindeki payını, 2030 yılına kadar %35 oranında artırma hedefi doğrultusunda, rüzgar ve güneş enerjileri gibi yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Taşoz Adası yakınlarında ciddi miktarda petrol ve doğalgaz yatakları fark edilmiş ancak henüz işletmeye başlanmamıştır.

Tekstil Sektörü

Yunanistan’ın hazır giyim ve tekstil sektörü, son on yılda, tekstil ticaretinin serbestleştirilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan rekabet artışı gibi küreselleşme etkileri nedeniyle önemli değişiklikler yaşamıştır. Yunanistan giyim sektörü üreticileri; kalitenin yanı sıra tasarımla da öne çıkan, katma değeri yüksek ürünlere odaklanmakta ve imalat faaliyetlerini Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmaktadır. tekstil ve giyim eşyasının hammaddesi olan pamuk üretiminde AB’den sağlanan tarımsal destek kapsamındaki fonlarında yardımıyla AB’nin ve Avrupa’nın bir numaralı pamuk üreticisi konumuna yükselmesi doğal olarak ilgili sektörlerin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur.

1980‟li yıllarda AB fonlarından çok yoğun biçimde faydalanan Yunanistan AB’nin korumacılık duvarlarının da etkisiyle oldukça kuvvetli bir tekstil ve hazır giyim sektörü oluşturmuştur.

Hatta 1980‟li yılların sonuna doğru tekstil ve giyim sektörünün toplam ihracattaki payı %25‟lere kadar yükselmiştir; fakat Uzak Doğu ülkeleri ile yapılan rekabet nedeniyle son yıllarda gerileme gerçekleşmiştir.  Yunanistan’ın hazır giyim pazarındaki geliri 2021 yılı itibariyle 3.446 milyon Euro’dur ve kadın giyim ürünleri, 1.997 milyon Euro’luk pazar hacmi ile sektörün en büyük payına sahiptir. 2026 yılına kadarki dönemde, Yunanistan’ın giyim sektöründe yıllık ortalama %3,77 oranında bir büyüme beklenmektedir. Yunanistan pamuğunun yüksek kalitesi ve yeni teknolojiler eşliğinde dokumacılıktaki kullanımı, Yunan giyim sektörünü, Avrupa’daki lüks giyim üretimi alanında öne çıkarmaktadır.

Maden Sektörü

Yunanistan hem yer üstü hem de yeraltı doğal kaynakları açısından çok zengin olmayan bir ülkedir. Yunanistan’da maden sektörü, çeşitlilik arz eden yeraltı kaynakları sayesinde, ekonominin ana faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir.

Madencilik sektörü, Yunanistan’ın ihracat satışlarının %65’inden fazlasını oluşturmaktadır ve bazı madenler için Yunanistan, küresel pazarda lider bir konuma sahiptir.

Yunanistan’daki maden üretiminin, 2021 yılının Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, %9 oranında artış gösterdiği kaydedilmiştir ve madencilik sektöründe yaklaşık 80 bin kişi istihdam edilmiştir. Yaklaşık 2,1 milyar Euro değerinde satış hacmine sahip olan Yunanistan maden sektörü, Yunanistan gayri safi milli hasılasının yaklaşık %4’ünü karşılamaktadır.

Yunanistan madencilik şirketleri; metaller, fosil yakıtlar ve endüstriyel minerallerin üretimi ve işlenmesi alanlarında faaliyet yürütmektedir.

Yunanistan’da faaliyet gösteren madencilik şirketleri; demir, linyit, çinko, kurşun, manyezit, petrol, mermer, alüminyum, altın, boksit, nikel, pomza ve silika gibi ürünler ile maden piyasasında yüksek pay sahibi haline gelmiştir.

Maden yatakları alüminyum yönünden zengindir; fakat bu madeni çıkartma bedeli diğer ülkelere kıyasla çok yüksektir ve bu sebeple ülkenin enerji ihtiyacı gittikçe artmaktadır.

Yunanistan’ın enerji üretim kaynakları kısıtlıdır.

Enerji ihtiyacının %60,5‟lik kısmı petrol, %7,1‟lik kısmı ise doğalgazla karşılanmakta ve bu miktarın tamamı ithal edilmektedir. Yunanistan, perlit (inci taşı), bentonit, puzolan ve sünger taşı üretiminde dünyada üst sıralarda yer almakta olup, ülkede boksit rezervleri de bulunmaktadır.

Sanayi ve Otomotiv Sektörü

Yunanistan’da sanayi sektörü, ekonomisi küçük ama açık olan Yunanistan’ın endüstriyel yapısı diğer AB ülkelerine kıyasla daha sınırlıdır.

Ülkedeki sanayinin çoğu Atina ve Selanik şehirlerinde yoğunlaşmıştır.

Yunanistan sanayi sektörü özellikle 2000 yılından itibaren Uzakdoğu’dan gelen yoğun rekabet karşısında ciddi sıkıntılarla karşılaşıp küçülmeye başlamıştır.

Yunanistan’da otomotiv sektörü, otomobil üretiminden daha çok, otobüs ve kamyon gibi büyük ölçekli araçların üretimi konusunda ilerleme kaydetmiştir.

Yunanistan’da, 2008 ve 2010 yılları arasındaki mali kriz boyunca, otomotiv sektöründe düşüş kaydedilmiş, ancak 2012 yılından bu yana sektör içerisinde otomobil satış hacimlerinde yükselme elde edilmiştir.  Yunanistan’ın otomotiv pazarındaki yükseliş, Covid-19 pandemisine bağlı olarak, 2020 yılında gerilemeye başlamış ve Yunanistan araba fiyatları artışıyla, sektörün toplam satış rakamı 80.906’ya düşmüştür, ancak 2021 yılının ilk çeyreğinde yeniden %9,6’lık bir artışla, 23.439 toplam satış rakamı kaydedilmiştir. Yunanistan otomotiv sektörü satış hacminin, 2026 yılında 189 bin adet araca ulaşması beklenmektedir.

İmalat  Sektörü

Yunanistan’ın üretim sektörü birçok AB üyesi ülkeye kıyasla daha küçüktür.

İmalat sanayinde en geniş pazar payına sahip sektör, hammaddelerini yerel kaynaklardan sağlayan yiyecek içecek ve tütün gibi tüketim malları sanayidir.

Yunanistan’ın ithalatı

Enerjisinin büyük kısmını, bazı yiyecekler (çoğunlukla protein ürünleri), ulaşım teçhizatları, elektrikli eşyalar ve makinelerin çoğunu ithal etmektedir.

İthalat ve ihracat rakamlarının kabaca kıyaslanması yapıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık %34‟ten, %38 düzeyine yükseldiği görülmektedir.

Yunanistan’da petrol ithalatı haricinde yapılan ithalatların büyük ölçüde tüketim ürünleri ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Yunanistan ithalatçısı olduğu et ve süt ürünleri gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra her tür sanayi ürününü de ithal etmektedir.

Yunanistan, coğrafi yapısının etkisiyle tarıma fazlaca elverişli olmaması nedeniyle, birçok gıda ürününün, özellikle işlenmiş gıdaların, ithalatçısı konumunda bulunmaktadır. İthalatta da ülke grupları için en yüksek pay %50-70 ile AB ülkelerine ait olmuştur. Bunlar içinde en yüksek pay İtalya ve Almanya’ya aittir.

Yunanistan’ın İhracatı

İhracatında en önemli kalemleri, tarım ürünlerinden meyve ve sebzeler, tütün, pamuk, kısmen petrol ürünleri, bitkisel yağlar, tekstil iplikleri ve mamulleri, demir dışı metallerden alüminyum, demir-çelik ürünleri oluşturmaktadır.

Bunların arasında önemli düzeyde artış gösterenlerden ilki pamuktur. Son 5 yıllık dönemde Yunanistan’ın pamuk ihracatı önemli ölçüde artmıştır.

Bunda AB fonlarından pamuk üreticilerine sağlanan yardımların büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. Ülke grupları itibariyle Yunanistan’ın AB’ye yönelik ihracatı %45-60 düzeyinde değişmektedir. Bu grup içinde önemli sayılabilecek ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere’dir.

Yunanistan’da nasıl İş bulunur?

Yunanistan’ın 2008’deki küresel mali krizler sırasında acı bir ekonomik gerileme yaşaması ve 2013 işsizlik oranında Avrupa sıralamasında en üst sırada bulunuyor.

Yunanistan’da çalışabilmeniz için 28 Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı yada İzlanda, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmanız yeterli olacak.

Eğer bu ülkelerden birinin vatandaşlığına sahip değilseniz oturma ya da çalışma iznine sahip olmanız gerekiyor.

Yunanistan’da öğrenci olarak bulunmanız durumunda ise Part-Time olarak çalışma iznine sahip olabilirsiniz.

Yunanistan’da turist vizesi ile çalışmak yasak ve ciddi cezai durumu vardır.  Yunanistan’da iş bulama  sürecini iş bulma sitelerinden veya bağlantılardan bulabilirsiniz.

Türkçe kaynaklar bulmak zor olacaktır. İngilizce kaynaklara ulaşmanız isinizi kolaylaştıracaktır. İş bulma sitleri ise aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

•             LinkedIn

•             Glassdoor

•             Indeed

•             Manpower Gr.

•             Randstad

•             Jobs-Greece

•             Greeka

•             Eures

•             Skywalker

•             kariera.gr

•             Learn4good

•             stelechi.gr

Mesleklere Göre Maaşlar

Yunanistan’da maaşlar Türkiye’ye göre ortalama iki kat yüksektir. Yunanistan’da çalışmak istediğinizde alacağınız ortalama maaşlar aşağıdaki gibi olacaktır

•             Asgari ücret 685€, ortalama işçi maaşı 790€

•             Bir temizlik görevlisinin aylık kazancı 1,100€

•             Öğretmen maaşı 1,400€

•             Doktor maaşı 2,170€

•             Diş hekimi maaşı; 2672 €

•             Hemşire maaşı; 1106 €

•             Tıp asistanı maaşı; 654 €

•             Yunanistan’da işe yeni başlamış bir mühendis 1,000€ maaş alır, birkaç yıl sonra 1,500€ kazanabilir.

•             Ortalama avukat maaşı 1,500€

•             Ortalama aşçı maaşı ortalama 1,400€

•             Turist rehberinin aylık kazancı ortalama 1,200€

•             Standart bir düz memurun aylık maaşı 1,200€

•             Yunanistan’da Üniversite mezunlarının ortalama maaşı 2,350€

•             Yunanistan’da lise mezunlarının ortalama maaşı 1,630€

•             Yunanistan’da ortaokul mezunlarının ortalama maaşı 1,060€

•             Yunanistan’da ilkokul mezunlarının ortalama maaşı 716€

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation