ENFIA - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Bu metni Türkçe’ye çevirebilirim. İşte çevirisi:

 • Yunan Tek Tip Gayrimenkul Emlak Vergisi (ENFIA) nedir?
  Yunan Tek Tip Gayrimenkul Emlak Vergisi ilk olarak 2014 yılında tanıtıldı ve Yunanistan’da bulunan tüm gayrimenkul mülkler üzerine uygulandı. Gayrimenkul mülkiyetine sahip olan (kiralansın ya da kiralanmasın) herhangi bir birey, tüzel kişi veya kuruluş, aşağıdaki mülkiyet haklarını kapsayan belirtilen vergiyi ödemekle yükümlüdür:
 • Tam mülkiyet: mülk üzerinde tam kontrol sağlayan en kapsamlı hak.
 • Çıplak mülkiyet: mülkü kullanma hakkı olmadan sahip olma hakkı.
 • İntifa hakkı: başkasının mülkünü sahip olmadan kullanma ve faydalanma hakkı.
 • İkamet: bir mülkte yaşama hakkı.
 • Gayrimenkulün yüzey alanı: arazinin yüzeyinin kullanımıyla ilgili haklar.
  Ayrıca, ENFIA emlak vergisi aşağıdaki ayni veya sözleşmeye dayalı haklara da uygulanır:
 • Özel kullanım
 • Otopark alanı
 • Yardımcı alanlar
 • Yüzme havuzu
 • ENFIA nasıl hesaplanır?
  ENFIA, ana vergi ve ek verginin bir kombinasyonudur. Ana vergi, konum, alan, kullanım, yaş, kat seviyesi ve cephe sayısı gibi faktörlere dayanarak belirlenir ve hem bireylere hem de tüzel kişilere uygulanır. Ek vergi ise yalnızca tüzel kişilere uygulanır ve yukarıda belirtilen hakların değeri üzerinden binde 5.5 (5.5‰) oranında hesaplanır. Mülk sahibi tarafından herhangi bir iş faaliyeti için kullanılan gayrimenkuller için, sektörden bağımsız olarak, ek vergi binde 1 (1‰) oranında hesaplanır.
 • Vergi mükellefleri nasıl bilgilendirilir?
  Vergi mükellefleri, Bağımsız Kamu Geliri Kurumu’nun (AADE) www.aade.gr web sitesindeki kişisel kimlik bilgilerini kullanarak, bir beyanname veya idari vergi değerlendirmesinin düzenlendiğine dair bildirimleri alabilirler. Alternatif olarak, bildirimler vergi mükelleflerinin sağladığı e-posta adresine de gönderilir.
 • ENFIA ne zaman ödenir?
  ENFIA yıllık olarak ödenir. Ya vergi değerlendirmesinin düzenlendiği ayı takip eden ayın son iş gününe kadar toplu olarak ya da her taksiti en az on euro olmak üzere, bir sonraki yılın Şubat ayına kadar on eşit aylık taksitte ödenebilir. Vergi değerlendirmesi ayın 15’ine kadar düzenlenmişse, ödeme ya o ayın son iş gününe kadar toplu olarak ya da bir sonraki yılın Şubat ayına kadar on eşit aylık taksitte yapılabilir.
 • Mülkümü satmayı planlıyorum. ENFIA ödemeye devam etmek zorunda mıyım?
  Mülklerini devretmeyi planlayan vergi mükellefleri, noterlik makamına son beş yıl için mülkün değerine karşılık gelen vergiyi ödediklerini ve diğer mülkler üzerinde ödenmemiş ENFIA borçları olmadığını veya bunları ödemeyi düzenlediklerini onaylayan bir ENFIA belgesi sunmak zorundadırlar.

Bir mülkün mülkiyeti veya intifa hakkı devredildiğinde, yeni mal sahibi veya intifa hakkı sahibi, önceki mal sahibiyle birlikte borçlu olunan herhangi bir ENFIA vergisinden müştereken sorumlu olacaktır.

Similar Articles

Related Posts

Devir Vergisi

Bu metni Türkçe’ye çeviriyorum: Ayrıca, hükümetin 2024 yılı sonuna kadar gayrimenkul üzerindeki %24’lük KDV’nin (katma değer vergisi) uygulanmasını askıya aldığını belirtmek önemlidir. Bu hamle, mülk

Kira Geliri Vergisi

Örneğin: yıllık 20.000 € kira geliri olan bir vergi mükellefinin 4.250 € kira vergisi ödemesi gerekecektir. Onarım ve bakım giderlerinden dolayı toplam kira geliri vergisinde

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation