ÇİFTE VATANDAŞLIK YUNANİSTAN TÜRKİYE - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Çoklu veya çifte vatandaşlık mümkün müdür ?

 Evet Mümkündür hem Türkiye hemde Yunanistanda çifte vatandaşlık mümkündür.

Yunanistan Atina Satılık Daire Videoları
Yunanistan Atina Satılık

Türkiye bacağında  5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 44. Maddesinde Çoklu Vatandaşlık şu şekilde düzenlenmiştir :

Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Çoklu vatandaşlık durumunda Nüfus Müdürlüğü’ne bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirim sonucunda başka bir devletin vatandaşlığını kazanan kişilerin nüfus aile kütüklerine sahip oldukları çok vatandaşlığı ilişkin açıklama yapılmaktadır. Çok vatandaşlığa sahip olduğu halde bu yolda bildirimde bulunmayan Türk vatandaşlarının diğer devlet vatandaşlığı ile yapmış oldukları nüfus olayları, nüfus kayıtlarına işlenmemektedir. İlgili mevzuata ve nüfus müdürlüklerinden aldığım bilgilere göre yapılması gereken  işlemler bilginize sunulmaktadır. Ayrıca Yunanistan vatandaşlığına özel bir durum da bulunmamaktadır.

1.       Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı bildirimde bulunur. Dış temsilciliklere çok vatandaşlığa ilişkin form dilekçe ile yapılan bildirim üzerine; kişiye ait form dilekçe ile belgeler, ilgilinin kaydına çok vatandaşlığa ilişkin gerekli açıklamanın yapılması için doğrudan kayıtlı olduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu bildirim yönetmelikte görüldüğü üzere başvuru ile değil, vatandaşlığı kazanma tarihinden itibaren ve vatandaşlığı kazandığını gösteren belge ile yapılabilecektir.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

Ø  İlgiliye ait form dilekçe

Ø  Nüfus cüzdanı örneği ve nüfus kayıt örneği

Ø  Yabancı kimlik belgesinin Türkçe tercümesinin noter tasdikli örneği

Bildirim sırasında, nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren ve kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

2.       Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve form dilekçe ile nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere bildirimde bulunan Türk vatandaşlarının çok vatandaşlık işlemleri nüfus müdürlüklerince yürütülür.

3.       Bildirim üzerine nüfus müdürlüğünce, ilgili kişilerin nüfus kayıtlarında yer alan adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır.

4.       Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin uyması halinde ilgili veri giriş formu düzenlenir ve nüfus kaydına gerekli açıklama yapılır. Çok vatandaşlığa ait bildirim formuna diğer olaylar kütüğünden numara verilir ve dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilir.

Yunanistan Vatandaşlık konusunda bu son çıkan Golden Vize Kanunu itibarıyle yedi sene mülk satın alan kişide kalması şartı ile 7. senede Yunan Vatandaşlığına başvuru hakkı vermektedir.

Similar Articles

Related Posts

YUNANİSTAN YAT LİMANLARI

Yunanistan anakarası, ülke topraklarının dörtte üçünü oluşturuyor. Yunanistan kıyıları‚ yıl boyu her türde yelkenli yatlar‚ katamaranlar‚ motor yatlar ve guletlerle dolup taşıyor. Ülkenin doğu kıyısı

YUNAN ADALARI  ve ADA TAKIMLARI

Yunanistan adaları Ege, Girit Denizi ve İyonya Denizlerinde Yunanistan’a ait yaklaşık 6000 ada vardır, bunlardan 227  tanesinde insan yaşadığı söylenmektedir. Yunan Adaları ülkemizde gemi yolculuğu

YUNANİSTAN’DA ACİL TELEFON NUMARALARI

Yunanistan’da acil durumlarda polisi arayabilir ve bunun yerine cep telefonunuzdan mesaj da (SMS) gönderebiliyorsunuz.  Belirtmekte fayda var, bunu fırsat bilip sakın ola şaka yapmaya kalkışmayın.

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation