ÇİFTE VATANDAŞLIK YUNANİSTAN TÜRKİYE - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Çoklu veya çifte vatandaşlık mümkün müdür ?

 Evet Mümkündür hem Türkiye hemde Yunanistanda çifte vatandaşlık mümkündür.

Yunanistan Atina Satılık Daire Videoları
Yunanistan Atina Satılık

Türkiye bacağında  5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 44. Maddesinde Çoklu Vatandaşlık şu şekilde düzenlenmiştir :

Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Çoklu vatandaşlık durumunda Nüfus Müdürlüğü’ne bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirim sonucunda başka bir devletin vatandaşlığını kazanan kişilerin nüfus aile kütüklerine sahip oldukları çok vatandaşlığı ilişkin açıklama yapılmaktadır. Çok vatandaşlığa sahip olduğu halde bu yolda bildirimde bulunmayan Türk vatandaşlarının diğer devlet vatandaşlığı ile yapmış oldukları nüfus olayları, nüfus kayıtlarına işlenmemektedir. İlgili mevzuata ve nüfus müdürlüklerinden aldığım bilgilere göre yapılması gereken  işlemler bilginize sunulmaktadır. Ayrıca Yunanistan vatandaşlığına özel bir durum da bulunmamaktadır.

1.       Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı bildirimde bulunur. Dış temsilciliklere çok vatandaşlığa ilişkin form dilekçe ile yapılan bildirim üzerine; kişiye ait form dilekçe ile belgeler, ilgilinin kaydına çok vatandaşlığa ilişkin gerekli açıklamanın yapılması için doğrudan kayıtlı olduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu bildirim yönetmelikte görüldüğü üzere başvuru ile değil, vatandaşlığı kazanma tarihinden itibaren ve vatandaşlığı kazandığını gösteren belge ile yapılabilecektir.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

Ø  İlgiliye ait form dilekçe

Ø  Nüfus cüzdanı örneği ve nüfus kayıt örneği

Ø  Yabancı kimlik belgesinin Türkçe tercümesinin noter tasdikli örneği

Bildirim sırasında, nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren ve kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

2.       Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve form dilekçe ile nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere bildirimde bulunan Türk vatandaşlarının çok vatandaşlık işlemleri nüfus müdürlüklerince yürütülür.

3.       Bildirim üzerine nüfus müdürlüğünce, ilgili kişilerin nüfus kayıtlarında yer alan adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır.

4.       Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin uyması halinde ilgili veri giriş formu düzenlenir ve nüfus kaydına gerekli açıklama yapılır. Çok vatandaşlığa ait bildirim formuna diğer olaylar kütüğünden numara verilir ve dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilir.

Yunanistan Vatandaşlık konusunda bu son çıkan Golden Vize Kanunu itibarıyle yedi sene mülk satın alan kişide kalması şartı ile 7. senede Yunan Vatandaşlığına başvuru hakkı vermektedir.

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation